Program kursu:

 1. Lider / menedżer – podobieństwa i różnice.
 2. Zachowania przywódcze.
 3. Typy liderów pożądane w organizacji działającej w trudnym otoczeniu (rynek pracy).
 4. Kompetencje menedżera.
 5. Zadania kierownika dotyczące motywacji.
 6. Ryzyko kierownicze.
 7. Zagrożenia wynikające z realizowanych stylów kierowania.
 8. Zagrożenia wynikające z niewłaściwego komunikowania się.
 9. Doskonalenie ludzi i pracy zespołów.
 10. Typy pracowników.
 11. Zasady komponowania zespołu.

 

Cele szkolenia:  
Zdefiniowanie funkcji kierownika w firmie oraz w administracji publicznej. Odkrywanie własnego stylu zarządzania oraz określanie obszarów do rozwoju. Określenie własnych predyspozycji i kompetencji kierownika i rozwijanie słabszych stron. Zapoznanie z modelem i zasadami przywództwa sytuacyjnego. Poznanie pływu osobowości na zarządzanie zespołem. Różne style interpersonalne, a skuteczna komunikacja z zespołem. Wzmocnienie skuteczności w zarządzaniu trudnymi sytuacjami pracowniczymi. Przedstawienie czynników sprzyjających dobrej komunikacji w trudnych sytuacjach oraz przećwiczenie umiejętności stosowania technik ułatwiających dobrą komunikację.

 

Liczba godzin: 10 h 

Cena kursu: 500 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.