Uncategorized

Kurs  – Statut szkoły i zasady jego tworzenia

 

Liczba godzin: 16h

Cena kursu – 1400 zł.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zasady tworzenia statutu.
  2. Obowiązkowe elementy każdego statutu.
  3. Struktura statutu.
  4. Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu.
  5. Zadania organów szkoły.
  6. Zadania zespołów nauczycielskich.
  7. Procedury postępowania przy wprowadzaniu zmian.
  8. Zgłaszanie dokumentu do organu nadzoru/kuratorium.