CELE:

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z dzieckiem o zaburzonej integracji pomiędzy zmysłami. Kurs ma za zadanie przygotować słuchacza do określenia diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

ADRESACI:

Kurs przeznaczony dla: fizjoterapeutów, trenerów terapii zajęciowej, psychologów, logopedów, oraz lekarzy z kilkuletnią praktyką.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 • określić znaczenie poszczególnych układów zmysłowych
 • rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej  u dziecka
 • zaobserwować, rozpoznać i diagnozować nieprawidłowości w rozwoju dziecka
 • opracować i przygotować indywidualny trening sensomotoryczny dla dziecka
 • zaplanować i wykonać procedury terapeutyczne
 • zastosować w treningu oryginalny, prosty, efektywny program treningowy
 • rozpoznać jakie są etapy rozwoju dziecka
 • jak przebiega rozwój psychomotoryczny człowieka
 • czym charakteryzują się odruchy okresu wczesnodziecięcego i zna ich znaczenie w rozwoju dziecka
 • jakie są możliwości treningu sensomotorycznego
 • jakie są ćwiczenia w terapii sensomotorycznej i jakich narzędzi do nich użyć

PROGRAM: 

 1. Główne założenia integracji sensorycznej i jej znaczenie w życiu człowieka – 10h
 2. Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii – 10h
 3. Teoria odruchów sensomotorycznych – 10h
 4. Rozwój psychomotoryczny dziecka – 10h
 5. Zaburzenia w rozwoju układu ruchu – 10h
 6. Zaburzenia integracji sensorycznej – 10h
 7. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej – 10h
 8. Programowanie terapii w zaburzeniach SI – 10h
 9. Jednostki chorobowe i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI – 10h
 10. Sala SI ćwiczenia praktyczne – 10h

LICZBA GODZIN: 20h (teoria i praktyka)

CENA: 450zł

ZAPEWNIAMY:

-materiały szkoleniowe,

-wyposażone sale,

-kameralne grupy.

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

Wzór certyfikatu:

Koszt egzaminu i wydania certyfikatu – 500 zł.