Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony dla: fizjoterapeutów, trenerów terapii zajęciowej, psychologów, logopedów oraz lekarzy z kilkuletnią praktyką.

 

Cel kształcenia:

 • Poszerzenie wiedzy  na temat specyfiki rozwoju  dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu;
 • Wyposażenie w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych;
 • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb uczniów ze spektrum autyzmu;
 • Uwrażliwienie na wczesne symptomy spektrum autyzmu;
 • Przygotowanie do pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autystycznym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;
 • Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka ze spektrum autystycznym w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki;
 • Ukazanie najodpowiedniejszych (wskazanie odpowiednich) metod  i form współpracy ze służbami (instytucjami) wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

 

Program szkolenia:

 1. Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii.
 2. Podstawy neuropsychologii.      
 3. Zasady i podstawowe techniki pracy behawioralnej.
 4. Podstawowe obszary oddziaływań terapeutycznych.      
 5. Problemy oraz społeczne funkcjonowanie (w funkcjonowaniu) osób ze spektrum autyzmu.            
 6. Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.         
 7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu.
 8. Metody i programy terapii indywidualnej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 9. Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.   
 10. Ćwiczenia we wdrażaniu strategii behawioralnych w pracy z osobami z autyzmem.

 

Efekty kształcenia:

Kursanci zyskują kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. podejmowania działań  edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Liczba godzin (minimum):  100h (teoria i praktyka)

Cena kursu: 3000zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu Terapeuty Osób ze Spektrum Autyzmu wydawanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu.

Kwota wynosi: 500 zł (za egzamin i certyfikat)