Uncategorized

CELE:  

zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie działań antymobbingowych w firmie, rozpoznawania sytuacji mobbingowych, metod i instrumentów przeciwdziałania mobbingowi, a także konsekwencji prawnych i społecznych stosowania mobbingu.

ADRESACI:

Dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, pracowników HR i kadr, a także wszystkich pracowników narażonych na zjawisko mobbingu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Uczestnik zdobył wiedzę na temat zjawiska mobbingu, poznał zachowania mobbingowe i rodzaje dyskryminacji, zapoznał się z normami prawnymi obowiązującymi w zakresie dyskryminacji i mobbingu, zna sposoby przeciwdziałania i eliminowania zachowań mobbingowych.

PROGRAM:

  1. Pojęcie i definicje mobbingu.
  2. Mobbing w organizacji/w pracy.
  3. Zachowania mobbingujace.
  4. Rodzaje mobbingu.
  5. Obowiązek przeciwdziałania i reagowania na mobbing.
  6. Metody radzenia sobie z mobbingiem w miejscy pracy.
  7. Zasady ustalania i zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy.
  8. Mobbing, a dyskryminacja.
  9. Ochrona dóbr osobistych.
  10. Procedury unikania dyskryminacji i mobbingu.

 

CZAS TRWANIA: 25h

CENA: 520zł

 

ZAPEWNIAMY: 

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł