Uncategorized

Cel kształcenia:

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami terapii behawioralnej, diagnoza zaburzeń, charakterystyka behawioralna dzieci autystycznych.

 

Adresaci kursu:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, nauczycieli wspomagających, pedagogów specjalnych, psychologów oraz rodziców zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z autyzmem, osób ubiegających się o tytuł zawodowego terapeuty behawioralnego.

 

Program kursu:

 1. Wprowadzenie– czym jest Stosowana Analiza Zachowania?
 2. Sylwetka osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- zarys kliniczny.
 3. Zasady terapii behawioralnej.
 4. Podstawowe techniki pracy behawioralnej.
 5. Wzmacnianie- fundamentem uczenia.
 6. Podstawowe obszary oddziaływań terapeutycznych.
 7. Ćwiczenia we wdrażaniu strategii behawioralnych w pracy z osobami z autyzmem.

 

Liczba godzin: 16h

Koszt kursu: 600 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł