Uncategorized

Kurs – Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych (pzp). Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2019.

Czas – 8 godz.

Kwota –  650 zł / osoba.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników małych i średnich jednostek sektora finansów publicznych, kierowników jednostek kontrolujących, ale także dla podmiotów prywatnych odpowiadających na potrzeby zakupowe w małych jednostkach budżetowych, jak również dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie i przekazanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień za rok 2019.

Cel szkolenia – szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi zasadami prawidłowego udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro. Ponadto przybliży zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny na przykładzie regulaminu zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz zapytania ofertowego. Na szkoleniu zostaną omówione zasady udzielania zamówień do 130 tys. zł w NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i obowiązkowe zmiany w regulaminie wewnętrznym jednostki budżetowej. Druga część szkolenia będzie dotyczyła zasad sporządzania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych za 2019 r.

Ramowy program szkolenia:

 1. Podstawy prawne udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys.
 2. Zmiany w zakresie zamówień publicznych do 30 tys. euro.
 3. Zasady zamówień publicznych do 30 tys. euro (zalecenia podmiotów kontrolnych).
 4. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
 5. Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej próg stosowania ustawy.
 6. Sprawozdanie roczne.
 7. Zakres informacji przekazywanych w sprawozdaniu.
 8. Ustalanie terminu udzielenia zamówienia.
 9. Sposób wypełniania sprawozdania, jeżeli udzieliliśmy tylko zamówienia do 30 tys. euro lub zamówienie zwolnione jest ze stosowania procedur ustawy pzp.
 10. Realizacja zamówień wieloletnich a obowiązek sprawozdawczy.
 11. Usługi społeczne.
 12. Zamówienia publiczne, w których uwzględniono aspekty społeczne.
 13. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w sprawozdaniu.
 14. Zamówienia nieprzewidziane w sprawozdaniu.
 15. Korygowanie sprawozdania z udzielonych zamówień.