Uncategorized

Cel szkolenia:

Poznanie sposobów przeciwdziałania agresji u dzieci w wieku przedszkolnym. Poszerzenie wiedzy o agresji i przemocy oraz o sposobach zapobiegania tym zjawiskom, poznanie metod wspierających rozwój emocjonalny i społeczny uczniów, rozwój umiejętności budowania dobrego kontaktu z uczniem i nieagresywnego stawiania granic, rozwijanie umiejętności asertywnego wyrażania uczuć, uwrażliwianie na mechanizmy leżące u podłoża zachowań agresywnych i na potrzeby emocjonalne wychowanków.

 

Szkolenie przeznaczone dla:

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką, pragnących doskonalić umiejętności wychowawcze. W szczególności kurs jest skierowany do nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych.

 

Program szkolenia:

 1. Gwałtowne emocje u dzieci.
 2. Źródła agresji u dzieci.
 3. Rodzaje zachowań agresywnych.
 4. Bezpośrednie przyczyny wywołujące zachowania agresywne.
 5. Zapobieganie agresywnym zachowaniom.
 6. Pomoc dla agresywnego dziecka.
 7. Radzenie sobie z agresywnym dzieckiem w przedszkolu.
 8. Reagowanie na wybuch agresji i sposoby zmniejszania jego nasilania.
 9. Radzenie sobie ze złością ze strony dziecka w stosunku do otoczenia.
 10. Współpraca z rodzicami w zakresie przeciwdziałania agresji u dzieci.

 

Czas trwania – 8 h

Cena szkolenia – 480 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł