Uncategorized

Cena: 2500 zł/osoba

Czas trwania: 16 h

 

Program szkolenia:

  1. Zarządzanie operacyjne – rodzaje technik:

– planowanie produkcji z ekonomiczną wielkością partii i wykorzystaniem zaawansowanego harmonogramowania,

– produkcja odchudzona,

– produkcja zrównoważona z minimalizacją odchyleń,

– produkcja z wykorzystaniem teorii ograniczeń.

  1. Wykorzystanie różnych technik w zależności od konkretnej sytuacji gospodarczej.
  2. Co negatywnie wpływa na zarządzanie operacyjne.
  3. Integracja różnych technik i uzyskanie maksymalnego efektu z codziennej działalności przedsiębiorstwa.

 

Cel szkolenia:
Zapoznanie z integracją różnych technik zarządzania operacyjnego prowadzącą do uzyskania maksymalnego efektu z codziennej działalności przedsiębiorstwa traktowanego jako całość.

 

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyposażone sale,
  • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.