Uncategorized

Czas – 16 godzin

Cena – 2 400 zł / osoba

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie zarządzania zmianą.

Ramowy program szkolenia:

  1. Prezentacja doświadczeń oraz weryfikacja poglądów uczestników.
  2. Co powoduje, że zmiany są konieczne?
  3. Jak zachowuje się człowiek w zmianie?
  4. Jak zachowuje się organizacja w procesie zmiany?
  5. Jak zakomunikować zmianę? – Zacznij od wizji i przygotuj plan.
  6. Kluczowe postacie w procesie zmiany.
  7. Harmonogramowanie wdrażania zmian – mapa drogowa.
  8. Pokazywanie szybkich wyników i zakorzenianie zmiany w organizacji.
  9. Zwinne metody zarządzania jako odpowiedź na konieczność zmian.
  10. Podsumowanie i weryfikacja oczekiwań uczestników. Przygotowanie indywidualnych zadań do wdrożenia.