Uncategorized

Czas trwania – 16h

Kwota – 1500 zł

 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie zarządzania zmianą.

 

Ramowy program szkolenia:

  1. Prezentacja doświadczeń oraz weryfikacja poglądów Uczestników.
  2. Co powoduje, że zmiany są konieczne?:
  3. Jak zachowuje się człowiek w zmianie?:
  4. Jak zachowuje się organizacja w procesie zmiany?:
  5. Jak zakomunikować zmianę? – Zacznij od wizji i przygotuj plan:
  6. Kluczowe postacie w procesie zmiany:
  7. Harmonogramowanie wdrażania zmian – mapa drogowa:
  8. Pokazywanie szybkich wyników i zakorzenianie zmiany w organizacji:
  9. Zwinne metody zarządzania jako odpowiedź na konieczność zmian:
  10. Podsumowanie i weryfikacja oczekiwań Uczestników. Przygotowanie indywidualnych zadań do wdrożenia.