Uncategorized

Ilość – 16 h

Cena – 990 zł

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości uniknięcia napaści lub zwiększenia szansy obrony przez profilaktykę oraz znajomości podstaw psychologicznych z nią związanych, jak również przedstawienie możliwości zwiększenia szansy obrony w sytuacjach, w których nie można wykorzystać innej formy działania.

Program szkolenia:

 1. Zasady dyscypliny i środki ostrożności w czasie zajęć samoobrony.
 2. Walka wręcz, samoobrona a obrona konieczna.
 3. Znaczenie znajomości samoobrony i zasad jej stosowania.
 4. Obrona konieczna, jej zakres i czas trwania.
 5. Zasady postępowania w samoobronie.
 6. Typowe przyczyny napaści.
 7. Sposoby unikania sytuacji zagrożenia dotyczące własnego zachowania oraz ubioru.
 8. Najczęściej występujące sposoby napadów.
 9. Typowe reakcje oczekiwane przez napastnika od osób napadniętych.
 10. Taktyka i zasady zachowania się w czasie napadu.
 11. Podstawowe nawyki i umiejętności niezbędne do możliwości wykonania obrony.
 12. Podstawowe formy obrony.