Program szkolenia:

 1. Technologia gastronomiczna i towaroznawstwo oraz znaczenie ich znajomości dla prawidłowego sporządzania potraw.
 2. Proces produkcyjny w gastronomii i zależność racjonalnego żywienia od prawidłowości jego przebiegu.
 3. Metody obróbki termicznej szczególnie zalecane w żywieniu dzieci i młodzieży.
 4. Zastosowanie warzyw i owoców w żywieniu. Składniki surówek i sałatek i ich rola żywieniowa i echnologiczna.
 5. Zupy: podział, etapy sporządzania, zasady zagęszczania, rodzaje wywarów, zasady podawania, dodatki.
 6. Kasze: podział, zasady gotowania (rozklejone, rzadkie i gęste, sypkie i półsypkie).
 7. Potrawy z jaj.
 8. Potrawy z mięs.
 9. Zastosowanie w żywieniu dzieci i młodzieży potraw półmięsnych i bezmięsnych.
 10. Propozycje ciekawych potraw do zastosowania w  kuchni przedszkolnej i szkolnej.

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami praktycznej realizacji żywienia zbiorowego w placówkach oświatowo-wychowawczych. Zdobycie wiedzy dotyczącej planowania i sposobów przygotowywania racjonalnych, zbilansowanych posiłków oraz oceny ułożonych jadłospisów zgodnie z wymogami SANEPIDU oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 

Liczba godzin: 8 h 

Cena kursu: 400 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.