Program SzkoleniaKursu Bodyguarding – ochrona VIP’a:

· Wprowadzenie do zadań i odpowiedzialności agenta ochrony osobistej
· Ocena zagrożenia i ryzyka,
· Świadomość inwigilacji,
· Planowanie operacji,
· Prawo i ustawy,
· Zdolności między-personalne,
· Praca grupowa ochrony osobistej,
· Rozpoznanie,
· Techniki poruszania się,

· Wybór trasy przejazdu/przejścia,
· Wykorzystanie technik samochodami,
· Zasady podczas przeszukań,
· Incydenty i problemy,
· Ochrona w obiektach,
· Umiejętności komunikacji i rozwiązywania problemów.

Szczegółowe tematy zajęć:

· Historia ochrony osobistej,
· Prawo cywilne i karne,
· Ochrona ciała,
· Użycie siły,
· Zdrowie i bezpieczeństwo,
· Sporządzanie raportów,
· Ochrona V.I.P,
· Pierwsza pomoc,
· Umiejętności walki bez broni,
· Interwencje fizyczne – scenariusze,
· Użycie siły,
· Świadomość zagrożenia – odniesienie do użycia siły,
· Obrona przed uzbrojonym przeciwnikiem,
· Przeszukania – ludzi, samochodów, obiektów,
· Ochrona ciała – kamizelki,
· Ochrona w obiektach,

 

Cena kursu instruktorskiego (30 godzin): 590,00 PLN

Cena szkolenia (8 godzin): 249,00PLN

 

UWAGA!!!

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie lub kurs instruktorski zorganizowanej grupy (firmy) ceny podlegają negocjacjom.