Program szkolenia bodyguarding – ochrona VIP-a:

· Wprowadzenie do zadań i odpowiedzialności agenta ochrony osobistej.
· Ocena zagrożenia i ryzyka.
· Świadomość inwigilacji.
· Planowanie operacji.
· Prawo i ustawy.
· Zdolności międzypersonalne.
· Praca grupowa ochrony osobistej.
· Rozpoznanie.
· Techniki poruszania się.

· Wybór trasy przejazdu/przejścia.
· Wykorzystanie technik samochodami.
· Zasady podczas przeszukań.
· Incydenty i problemy.
· Ochrona w obiektach.
· Umiejętności komunikacji i rozwiązywania problemów.

Szczegółowe tematy zajęć:

· Historia ochrony osobistej.
· Prawo cywilne i karne.
· Ochrona ciała.
· Użycie siły.
· Zdrowie i bezpieczeństwo.
· Sporządzanie raportów.
· Ochrona VIP-a.
· Pierwsza pomoc.
· Umiejętności walki bez broni.
· Interwencje fizyczne – scenariusze.
· Użycie siły.
· Świadomość zagrożenia – odniesienie do użycia siły.
· Obrona przed uzbrojonym przeciwnikiem.
· Przeszukania – ludzi, samochodów, obiektów.
· Ochrona ciała – kamizelki.
· Ochrona w obiektach.

 

Cena kursu instruktorskiego (30 godzin): 590,00 PLN

Cena szkolenia (8 godzin): 249,00 PLN

 

UWAGA!!!

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie lub kurs instruktorski zorganizowanej grupy (firmy) ceny podlegają negocjacjom.