Liczba godzin: 30 godzin – kurs instruktorski/ 8 godzin – szkolenie) 

Cena szkolenia:  

Cena kursu instruktorskiego (30 godzin): 490,00 PLN 

Cena szkolenia (8 godzin): 150,00 PLN 

Warunki uczestnictwa: 

 • Ukończone 18 lat; 
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu; 
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w  
 • sekretariacie College Medyczny ); 
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami; 
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu  
 • końcowego. 

Cel szkolenia:  

celem naszej działalności jest świadczenie usługi na poziomie, jaki w pełni satysfakcjonowałby  

naszych klientów. Szeroko rozumiane ratownictwo medyczne oraz problematyka czerwonej  

taktyki jest nam dobrze znana, ponieważ nasza kadra szkoleniowa w całości składa się z osób,  

które na co dzień służą w jednostkach Wojska Polskiego, służb ochrony, Policji, ratownictwa  

medycznego. Pełnią tam rolę ratowników medycznych lub zajmują się szkoleniem  

medycznym. 

Naszym mottem przewodnim jest maksymalny realizm szkolenia, co powiązane z wysokim  

poziomem merytorycznym szkolących daje doskonałe rezultaty. Inicjatorem powstania naszej  

działalności był dyplomowany ratownik medyczny, żołnierz Wojska Polskiego w jednostkach  

Kawalerii Powietrznej 16 Brygady Desantowo-Szturmowej, absolwent Wydziału Pedagogiki i  

Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły, skoczek spadochronowy, instruktor samoobrony i kursu  

czerwonej taktyki. 

Współprowadzącym jest były pracownik policji w oddziale specjalnym AT, instruktor  

samoobrony, instruktor z zakresu tonfa. W zespole są również wykwalifikowani pracownicy  

ochrony osobistej, instruktorzy samoobrony, instruktorzy pierwszej pomocy. Wszyscy  

prowadzący mają przygotowanie pedagogiczne. 

Czerwona taktyka to powiązanie medycyny pola walki z taktyką szturmową. To system ściśle  

połączonych działań mających za zadanie ewakuację z miejsca bezpośredniej walki. Jej  

głównym celem jest ratowanie życia rannym przy wykorzystaniu odskoku, odparcia ataku i  

udzielenia pomocy przedmedycznej. 

Grupa docelowa: 

Kurs dedykowany jest każdej osobie, która chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i personalne. 

Ramowy program kursu: 

– sposoby ewakuacji poszkodowanego z rejonu zagrożenia; 

– udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym – rannym w miejscu zdarzeń; 

– sposoby wzywania pomocy; 

– zasady bezpieczeństwa i standardy w czasie akcji udzielania wyspecjalizowanej pomocy; 

– naprowadzanie statków powietrznych w rejon miejsca ewakuacji; 

– medycynę prewencyjną 

Efekty uczenia się: 

Kurs czerwonej taktyki składa się z części teoretycznej i praktycznej. Głównym założeniem  

jest przybliżenie kursantom problemu udzielania pierwszej pomocy w warunkach dużego  

zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym zdarzeniem (katastrofa, konflikt zbrojny, zamach  

terrorystyczny). Osoba działająca w takiej sytuacji jest poddawana bardzo wielu czynnikom,  

które mogą negatywnie wpłynąć na ocenę sytuacji i sposób działania. 

Kurs czerwonej taktyki, który Państwu proponujemy, ma w swoim głównym założeniu  

przygotować kursantów do działania w powyższych sytuacjach. Nasz sposób szkolenia zakłada  

maksymalny realizm – w czasie szkolenia wykorzystujemy środki pozoracji pola walki. 

Prezentowany kurs to maksymalny profesjonalizm wypływający z doświadczenia naszych  

instruktorów oraz wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Zapewniamy  

bezpieczeństwo osobom szkolącym się. 

Prowadzący zajęcia: 

Sebastian Masternak – Jest absolwentem Wychowania fizycznego na Wszechnicy  

Świętokrzyskiej i Politechnice Opolskiej. Ukończył liczne kursy z zakresu Ochrony Osób i  

Mienia oraz Pracowników Ochrony Fizycznej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie  

nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu ochrony osób i mienia, ochrony konwoju oraz  

na kursach instruktorskich rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona, fitness-ćwiczenia  

siłowe czy trener osobisty. Pan Sebastian posiada bardzo dobre przygotowanie pedagogiczne  

oraz predyspozycje do pracy ze słuchaczami. 

Zapewniamy: 

 • Komplet materiałów dydaktycznych. 
 • Certyfikat ukończenia szkolenia 

Po kursie uczestnik otrzymuje: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), 
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł, 
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.