Zgodnie z zapowiedziami Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny uruchomiła Licencyjny System Kompetencyjno-Jakościowy CM, Pracowników Ochrony i Zabezpieczenia Technicznego College Medyczny.

Już można składać wnioski dotyczące otrzymania nowych licencji College Medyczny.

Po wpisaniu do systemu College Medyczny stary numer licencji państwowej jest uznawany i pozostaje bez zmian. Zostanie wydany na nowym zaświadczeniu w formacie A3. Wypisanie formularza zajmuje 5 minut.

Licencja pracownika ochrony College Medyczny.

 

Aby otrzymać licencję pracownika ochrony Szkoły College Medyczny należy spełnić warunki określone w „Zasadach funkcjonowania” licencyjnego systemu kompetencyjno-jakościowego placówki. Więcej informacji – patrz LINK.

Zgodnie z tymi „Zasadami” osoba zainteresowana zdobyciem licencji pracownika ochrony lub pracownika zabezpieczenia technicznego College Medyczny powinna spełnić szereg warunków, między innymi posiadać wykształcenie średnie. Ponadto zainteresowana osoba powinna ukończyć zawodowy kurs licencyjny na pracownika ochrony lub pracownika zabezpieczenia technicznego, którego program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla kursów College Medyczny zgodne z wytycznymi ministerstwa. Końcowym etapem zdobycia licencji jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu. Uproszczone zasady są przewidziane dla osób, które uzyskały do końca 2013 roku licencję państwową.

Uwaga posiadacze starych państwowych licencji – w nowych dokumentach licencyjnych honorujemy dotychczasowe ich numery.

Informacje o kursach zawodowych na licencję pracownika ochrony lub pracownika zabezpieczenia technicznego College Medyczny otrzymacie państwo w naszych firmach partnerskich oraz w sekretariacie Szkoły College Medyczny.

A oto wybrane fragmenty postanowień Ministerstwa Spaw Wewnętrznych obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku (po deregulacji):

Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia:

– wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub ukończenie kursu pracowników zabezpieczenia technicznego albo przyuczenie do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.

Zniesienie kursu i licencji.

Zamiast kursu wprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia, a zamiast licencji – wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w tym zakresie będzie obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności.

Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia:

– wykształcenie średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.

Zniesienie kursu i licencji.

Zamiast kursu wprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia, a zamiast licencji – wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w tym zakresie będzie obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności.

Co zrobić, aby rozpocząć procedurę uzyskania licencji pracownika ochrony lub pracownika zabezpieczenia technicznego Placówki Kształcenia Ustawicznego College Medyczny? Wypełnij wniosek i wyślij.