Nazwa Kursu Czas trwania Cena
Kurs stosowania technik interwencyjnych służb mundurowych  30 godzin  600 zł
Treningi doskonalące sztuki walki  2 godz./tyg.  200 zł/m-c
Samoobrona dla wszystkich  30 godzin  1800 zł
Samoobrona dla kobiet  10 godzin   600 zł