Kurs samoobrony dla kobiet oparty na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacjach zagrożenia. Nauczysz się, jak, będąc w domu, na ulicy, w szkole lub innym miejscu publicznym, nie czuć się bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec Ciebie przemocy.

Czas trwania: 10 godzin zegarowych.

Uczestnicy: zajęcia indywidualne i w grupach.

Zajęcia indywidualne – trener osobisty: 350,00 zł.