Kurs samoobrony dla wszystkich oparty na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Nauczysz się, jak, będąc w domu, na ulicy, w szkole lub innym miejscu publicznym, nie czuć się bezradnym i bezbronnym w razie próby użycia wobec Ciebie, Twoich bliskich i znajomych przemocy.

Czas trwania: 30 godzin zegarowych.

Koszt uczestnictwa: 300,00 zł.

Zajęcia indywidualne – trener osobisty: 600,00 zł.

Kurs przygotowany został pod kątem nabycia umiejętności stosowania podstawowych technik samoobrony oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

Kurs realizowany jest na różnych poziomach nauczania zależnie od umiejętności ćwiczących.

Zajęcia realizowane są w formie rekreacji ruchowej stanowiącej aktywność fizyczną podejmowaną dla wypoczynku, odnowy sił psychofizycznych i utrzymania sprawności fizycznej oraz dobrego stanu zdrowia. Twoimi nauczycielami będą doświadczeni instruktorzy sztuk walki.

Tempo zajęć oraz nauczane techniki samoobrony dostosujemy dla każdego uczestnika bez względu na jego predyspozycje i wiek.