Zajęcia prowadzone są w formie szkolenia z zakresu instalacji, eksploatacji i konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeń (systemów alarmowych)

Czas trwania: 8 godzin zegarowych

Tryb: dzienny oraz zaoczny

Koszt uczestnictwa: 420 00 zł.

Szkolenie realizowane jest pod kątem uzyskania i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu “Instalator systemów alarmowych”

Instalator systemów telewizji dozorowej

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z zakresu samodzielnego montażu systemu telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego) , jak również jego eksploatacji i konserwacji w miejscu zainstalowania.

Czas trwania: 8 godzin zegarowych

Koszt uczestnictwa: 420, 00 zł

Program kursu:

  • Wprowadzenie w problematykę systemów telewizji dozorowej
  • Urządzenia wchodzące w skład systemu telewizji dozorowej i ich parametry (kamery, obiektyw, obudowy, monitory, urządzenia rejestrujące obraz)
  • Media transmisyjne sygnałów wizyjnych
  • Sieci komputerowe
  • Zarabianie kabli
  • Montaż i konfiguracja systemu
  • Podłączenie i konfiguracja rejestratorów do pracy w sieci lokalnej i Internecie
  • Przegląd i konserwacja systemu