Zajęcia prowadzone są w formie szkolenia z zakresu instalacji, eksploatacji i konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeń (systemów alarmowych).

Czas trwania: 8 godzin zegarowych.

Tryb: dzienny oraz zaoczny.

Koszt uczestnictwa: 420 00 zł.

Szkolenie realizowane jest pod kątem uzyskania i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu instalatora systemów alarmowych.

Instalator systemów telewizji dozorowej

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z zakresu samodzielnego montażu systemu telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego) , jak również jego eksploatacji i konserwacji w miejscu zainstalowania.

Czas trwania: 8 godzin zegarowych

Koszt uczestnictwa: 420, 00 zł

Program kursu:

  • Wprowadzenie w problematykę systemów telewizji dozorowej.
  • Urządzenia wchodzące w skład systemu telewizji dozorowej i ich parametry (kamery, obiektyw, obudowy, monitory, urządzenia rejestrujące obraz).
  • Media transmisyjne sygnałów wizyjnych.
  • Sieci komputerowe.
  • Zarabianie kabli.
  • Montaż i konfiguracja systemu.
  • Podłączenie i konfiguracja rejestratorów do pracy w sieci lokalnej i Internecie.
  • Przegląd i konserwacja systemu.