Czas trwania: 30 godzin dydaktyczne

Koszt uczestnictwa: 350,00 zł

Zakres tematyczny:

1. Bezpieczeństwo imprez masowych – 1 godz.

2. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej – 2 godz.

3. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia – 2 godz.

4. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania – 1 godz.

5. Zabezpieczenia imprez masowych – 2 godz.

6. Zagadnienia prawne – 2 godz.

7. Zasady wykonywania zadań członka służby informatycznej – 1 godz.

8. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – 1 godz.

9. Zadania służb organizatora imprezy masowej – 1 godz.

12. Zasady współpracy z służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej – 1 godz.

13. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne – 1 godz.

14. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych – 2 godz.

15. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – 1 godz.

17. Wybrane aspekty z zakresu psychologii i socjologii – 2 godz.

18. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki – 2 godz.

19. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego – 2 godz.

20. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego – 1 godz.

21. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego – 2 godz.

22. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej – 1 godz.

23. Egzamin – 2 godz.

Egzamin obejmuje pisemny test.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje zaświadczenie z Placówki Kształcenia Ustawicznego o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa.