Kurs obejmuje nabycie wiedzy do samodzielnego wykonywania montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawy.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu „Pracownik zabezpieczenia technicznego w zakresie montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia”.

Czas trwania kursu: 30 godzin dydaktycznych.

Koszt kursu: 700 zł.