Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z zakresu instalacji, eksploatacji i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Czas trwania: 8 godzin.

Tryb: dzienny, zaoczny.

Koszt uczestnictwa: 400,00 zł.

Szkolenie realizowane pod kątem uzyskania i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu instalatora systemów alarmowych – kod zawodu 311402.

Tematyka szkolenia:

  • Zapoznanie z problematyką systemu sygnalizacji włamania i napadu.
  • Zasady instalacji systemu.
  • Wybór urządzeń i konfiguracja systemu.
  • Zasilenie systemu, bilans energetyczny.
  • Sposoby i  metody podłączanie poszczególnych elementów do centrali alarmowej.
  • Montaż systemu.
  • Programowanie systemu.
  • Downloading – programowanie przy użyciu oprogramowania komputerowego.
  • Eksploatacja i konserwacja systemu.
  • Integracja systemu z innymi systemami zabezpieczenia technicznego.