Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z zakresu instalacji, eksploatacji i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu

Czas trwania: 8 godzin

Tryb: dzienny, zaoczny

Koszt uczestnictwa: 400,00 zł.

Szkolenie realizowane pod kątem uzyskania i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu “Instalator systemów alarmowych” – kod zawodu 311402.

Tematyka szkolenia:

  • Zapoznanie z problematykę systemu sygnalizacji włamania i napadu
  • Zasady instalacji systemu
  • Wybór urządzeń i konfiguracja systemu
  • Zasilenie systemu, bilans energetyczny
  • Sposoby i  metody podłączanie poszczególnych elementów do centrali alarmowej
  • Montaż systemu
  • Programowanie systemu
  • Downloading – programowanie przy użyciu oprogramowania komputerowego
  • Eksploatacja i konserwacja systemu
  • Integracja systemu z innymi systemami zabezpieczenia technicznego