Szkolenie ma na celu:

 • przygotowanie do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego,
 • przedstawienie metodyki pracy audytora,
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych.

Uczestnicy otrzymają certyfikat audytora wewnętrznego systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14000:2004.

Szkolenie obejmuje:

 • definicję i interpretację wymagań ISO 14001:2004,
 • prawo ochrony środowiska,
 • techniki audytowania,
 • kryteria planowania audytorów wewnętrznych,
 • przygotowanie się do audytu,
 • przeprowadzanie audytu,
 • zasady analizowania i kwalifikowania wyników audytu – niezgodności, spostrzeżenia, obszary doskonalenia,
 • zasady przygotowywania raportów z audytów,
 • zasady przygotowywania wniosków o przeprowadzenie działań korygujących,
 • działania po przeprowadzonym audycie,
 • zarys projektu wytycznych do audytowania ISO 19011:2008,
 • egzamin pisemny.

Szkolenie trwa dwa dni (15 godzin)

Cena za szkolenie : 600 zł

W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • przerwy kawowe.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia: audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg normy ISO 9001 i 14001 trwającego 3 dni w cenie 900 zł/osobę.