Szkolenie ma na celu:

 • przygotowanie do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego,
 • przedstawienie metodyki pracy audytora,
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych.

Szkolenie obejmuje:

 • wprowadzenie do systemu zarządzania w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • interpretację normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • audytowanie systemu zarządzania w laboratorium,
 • działania audytowe,
 • wymagania wobec audytorów,
 • odpowiedzialność i kompetencje pracowników uczestniczących w audycie wewnętrznym,
 • zapisy dotyczące audytów,
 • dokumentowanie audytu,
 • działania po audytowe,
 • zarys projektu wytycznych do audytowania ISO 19011:2008,
 • egzamin pisemny.

Szkolenie trwa dwa dni (15 godzin)

Cena szkolenia: 600 zł

W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • przerwy kawowe.