Szkolenie ma na celu:

 • przygotowanie do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego;
 • przedstawienie metodyki pracy audytora;
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych.

Uczestnicy otrzymają certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

Szkolenie obejmuje:

 • wymagania nomy PN-EN ISO 9001:2009. Definicje. Interpretację normy;
 • zasady audytowania procesów;
 • techniki audytowania;
 • prace przygotowawcze do audytu;
 • zaplanowanie audytu;
 • generowanie listy pytań kontrolnych;
 • przeprowadzenie audytu;
 • zasady audytowania;
 • zasady analizy i kwalifikacji wyników audytu – niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia;
 • zasady przygotowywania raportów z audytów, ich role w systemie zarządzania jakością;
 • zasady przygotowywania wniosków o przeprowadzenie działań korygujących;
 • rolę najwyższego kierownictwa;
 • zarys projektu wytycznych do  ISO 19011:2008;
 • egzamin pisemny.

Szkolenie trwa dwa dni (15 godzin)

Cena za szkolenie : 600 zł

W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • przerwy kawowe.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg normy ISO 9001 i 14001 trwającego 3 dni w cenie 700 zł / osoba.