AutoCAD – program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywany do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Specjalizowane wersje AutoCADa (np. AutoCAD Mechanical) umożliwiają również wykonywanie grafiki inżynierskiej 2,5D metodą FBM.

Pierwotnie wykorzystywany był tylko przez mechaników, jednak z czasem został rozszerzony i aktualnie jest używany przez architektów i innych projektantów dzięki temu, że firma Autodesk rozszerzyła program o wiele specjalistycznych „nakładek” np.: AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop, Civil Design itp. AutoCAD jest w tym wypadku podstawą, do której dołączone są biblioteki, funkcje, interfejsy specyficzne dla danej branży.

Obecnie AutoCAD dostępny jest jedynie na platformę Microsoft Windows. AutoCAD 2011 przygotowywany jest również w wersji na Mac OS X 10.6.

Kurs programu AutoCAD:

Liczba godzin: 24

Cena kursu – 1900 zł

1. Interfejs programu AutoCAD

Wygląd głównego okna aplikacji: paski narzędzi, kursor i obszar roboczy, zakładki, linia poleceń, pasek stanu – klawisze funkcyjne, klawisz Escape, lokalny układ współrzędnych (LUW)

Dopasowanie programu do własnych potrzeb (zmiana wyglądu głównego okna aplikacji, dostosowanie pasków narzędzi, tworzenie własnych pasków narzędzi)

Tworzenie rysunków (używanie standardu, szablony, kreatory)

Otwieranie rysunków istniejących w formacie DWG

Zapisywanie rysunków w dowolnych formatach

2. Tworzenie podstawowych obiektów

Rysowanie linii / prostej / multilinii / polilinii

Metody oglądania rysunku ZOOM, PAN

Rysowanie okręgu / łuku / elipsy

Rysowanie wieloboku / prostokąta / splajnu

3. Edycja obiektów

Wymaż / kopiuj / przesuń / obrót

Lustro / odsuń /szyk

Utnij / wydłuż / przedłuż /rozciągnij / przerwij

Tryby lokalizacji względem obiektu

Omówienie uchwytów

Skala / fazuj / zaokrąglij

Zmienne systemowe

4. Wymiarowanie

Wymiarowanie kątowe, baza, szybka linia odniesienia, szeregowe

Rysowanie odnośników, tolerancja (kolor odnośników)

Edycja napisu wymiarowego

Obracanie napisu, przesuwanie wymiaru

Tworzenie nowego stylu wymiarowego

Zaokrąglanie wartości wymiarowej

Zmiana czcionki wymiarowej

Szybkie wymiarowanie

5. Warstwy

Tworzenie nowej linii / kolor / rodzaj linii / szerokość linii / styl kreślenia

Tworzenie atrybutu

Umieszczanie atrybutu w bloku

Atrybut widoczny i niewidoczny

Modyfikacja atrybutu (zmiana nazwy, rodzaj)

Warstwa widoczna/ukryta

Zablokuj/odblokuj we wszystkich rzutniach

Zamknij/otwórz

6. Tekst

Dwuwierszowy

Ułamki

Czcionka / style napisów / treść napisów / wysokość napisów / justyfikacja

Podgląd wpisywanego tekstu

Zmiana wysokości napisów, zmiana stylu napisów

Nowy rodzaj czcionki

Tekst pod określonym kątem / tekst w pionie

Wpasowanie napisu pomiędzy 2 punkty

Sprawdzanie pisowni

Paragraf tekstowy / kolor / szerokość / czcionka / granice

7. Blok

Tworzenie nowego bloku, usuwanie i modyfikacja bloku

Wstawianie bloku, biblioteka bloków

Nazwa bloku, odbicie lustrzane, punkt wstawiania

Bloki o różnych kolorach i typach linii

Podgląd przed wstawieniem bloku

Odzyskiwanie obiekty po wstawieniu do bloków

Wykorzystanie bloku przy tworzeniu innych rysunków

8. Kreskowanie

Wybór obszaru do kreskowania

Wybór wzoru kreskowania

Podgląd kreskowania

Skala

Dziedziczenie parametrów kreskowania

Multilinia / jak utworzyć styl multilinii / jak sterować końcówkami multilinii

Modyfikacja multilinii

9. Drukowanie

Podgląd wydruku

Ustawienie urządzenia drukującego – konfiguracja plotera

Edytor konfiguracji urządzenia drukującego

Arkusze i rzutnie

Kreśl do pliku

10. Rysunek izometryczny

11. Wprawki, testy, bardziej zaawansowane przykłady

Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

AutoCAD kursy i szkolenia

Cena kursu – 1900 zł