Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • badania wysokościowe od lekarza medycyny pracy.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania prac dekarskich.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

CENA: 1900 zł

Liczba godzin: 70