Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie malowania i tapetowania z zastosowaniem najnowszych technik i materiałów.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Cena: 2100 zł

Liczba godzin: 100

Program kursu:

1. Wykonywanie malarskich robót naprawczych i renowacyjnych.

 • Ocena stanu technicznego podłoża.
 • Wybór technologii wykonywania prac naprawczo–renowacyjnych.
 • Materiały, narzędzia i sprzęt do napraw i renowacji.
 • Modernizacja podłoży.
 • Naprawianie podłoży i usuwanie starych powłok.
 • Nakładanie nowych powłok malarskich.
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
 • Przepisy bhp i ppoż. na stanowisku pracy.

2. Wykonywanie zdobień powłok, ornamentów i napisów.

 • Dekoracyjna obróbka powierzchni powłok.
 • Fakturowanie powierzchni powłok.
 • Zestaw farb podstawowych i pochodnych.
 • Wykonywanie ornamentów.
 • Wykonywanie napisów.
 • Przepisy bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy.
 • Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót.

3. Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu do tapetowania.

 • Właściwości i zastosowanie tapet.
 • Rodzaje tapet: zwykłe, wodoodporne, zmywalne, winylowe, tłoczone, wklęsłodrukowe.
 • Podział tapet ze względu na stopień odporności na wodę, liczbę warstw i fakturę powierzchni.
 • Tapety specjalne.
 • Rodzaje i właściwości techniczne klejów.
 • Materiały pomocnicze w robotach tapeciarskich.
 • Zasady obmiaru i przedmiaru robót tapeciarskich.
 • Przepisy bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy.

4. Przygotowanie podłoży pod tapetowanie.

 • Zasady przygotowania podłoży pod tapetowanie.
 • Wymagania techniczne stawiane podłożom.
 • Zanieczyszczenia podłoża.
 • Naprawa, szpachlowanie, gruntowanie podłoża.
 • Przygotowanie podłoży drewnianych i drewnopodobnych pod tapetowanie.
 • Przygotowanie podłoży malowanych farbami do tapetowania.
 • Sposoby naprawy uszkodzeń ścian.
 • Zabezpieczenia styków elementów prefabrykowanych i wzmacnianie naroży.
 • Materiały, narzędzia i sprzęt do tapetowania.
 • Obliczanie szacunkowe ilości zużycia materiałów.
 • Przepisy bhp, ochrony ppoż. oraz środowiska na stanowisku pracy.

5. Tapetowanie

 • Warunki wykonywania robót tapeciarskich.
 • Przygotowanie tapet do naklejania: dobór barw, obcinanie marginesów, cięcie arkuszy, wycinanie otworów.
 • Rodzaje i dobór tapet.
 • Rodzaje i dobór kleju do tapetowania.
 • Technika smarowania tapet klejem.
 • Tapetowanie ścian i sufitów.
 • Klejenie brytów.
 • Technologia klejenia tapet.
 • Narzędzia i sprzęt do robót tapeciarskich.
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
 • Zasady obmiaru i przedmiaru robót tapeciarskich.
 • Przepisy bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy.

6. Wykonywanie robót remontowych i konserwacja tapet

 • Ocena stanu technicznego wytapetowanego podłoża.
 • Wybór technologii wykonywania prac remontowych.
 • Błędy w tapetowaniu i ich przyczyny.
 • Materiały, narzędzia i sprzęt w pracach remontowych.
 • Prace remontowe przy małych uszkodzeniach: łatanie, wymiana tapet bez usuwania starej tapety.
 • Roboty remontowe przy dużych uszkodzeniach: naprawa tynku, naklejanie nowych tapet z przesunięciem brytów.
 • Konserwacja tapet.
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
 • Przepisy bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy.

7. Tematy do realizacji przez kursantów

 

Wykaz literatury:

– S. Mac, J. Lwowski, Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, Warszawa 1999.

– K. Tauszyński, Budownictwo z technologią cz. 1, WSiP, Warszawa 2004.

– A. Maksymowicz, Rysunek techniczny dla szkół zasadniczych, WSiP, Warszawa 2007.

– Z. Wolski, Technologia robót malarskich, WSiP, Warszawa 1979.

– Z. Wolski, Zarys materiałoznawstwa budowlanego, WSiP, Warszawa 1994.

– J. Cassell, P. Parham, Malowanie domu, Arkady, Warszawa1997.

– J. Cassell, P. Parham, Malowanie mieszkania, Arkady, Warszawa1997.

– S. Ratza, Malowanie i tapetowanie, Pagina, Wroclaw 1998.

– M. Bablic, Roboty malarskie i lakiernicze.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz. 1632).