Cena: 2100 zł

Liczba godzin: 300
Wymagane: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia     

Program kursu:

Część teoretyczna:

 1. Rysunek techniczny
 2. Technologia ogólna
 3. Elementy elektrotechniki i elektroniki
 4. Technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów
 5. Techniki komputerowe
 6. Przepisy BHP i przeciw pożarowe

RAZEM: 100 godzin

Część praktyczna – 200 godzin

Cel kursu:

Nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych do podjęcia pracy w zawodzie ślusarz.
Kurs obejmuje zarówno niezbędne zagadnienia teoretyczne, jak i przede wszystkim praktyczną naukę zawodu. W wyniku kształcenia kursant osiąga następujące umiejętności zawodowe:

 • potrafi posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną oraz normami technicznymi
 • czytać i interpretować rysunki wykonawcze i złożeniowe
 • wykonywać szkice prostych części maszyn i mechanizmów
 • ustalać kolejność zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych
 • trasować w zakresie właściwym operacjom ślusarskim
 • rozróżniać i opisywać właściwości materiałów stosowanych w ślusarstwie
 • użytkować zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji: obrabiarki właściwe operacjom ślusarskim, narzędzia i przyrządy ślusarskie
 • wykonywać operacje obróbki ślusarskiej: mechanicznej i ręcznej
 • wykonywać proste operacje obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawania i lutowania
 • wykonywać operacje montażowe i demontażowe maszyn, urządzeń, instalacji oraz mechanizmów
 • stosować techniki pomiarowe i użytkować, zgodnie z przeznaczeniem sprawdziany, przyrządy pomiarowe właściwe zakresowi wykonywanej pracy;
 • przeprowadzać ocenę stanu technicznego i podstawowe naprawy maszyn, urządzeń, przyrządów i narzędzi
 • rozróżniać smary, chłodziwa i oleje oraz znać zakres ich zastosowań w operacjach ślusarskich
 • konserwować, regulować i naprawiać sprzęt powszechnego użytku
 • stosować świadomie zasady bhp
 • organizować i utrzymywać w czystości stanowisko pracy.