Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac tokarskich

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

CENA: 2000 zł

Liczba godzin: 120

Program kursu:

MODUŁ I – Podstawy technologiczne (15 godz.)

Podstawy tokarstwa
Noże tokarskie
Tokarki
Wyposażenie tokarek

MODUŁ II – Toczenie (20 godz.)

Toczenie zewnętrznych powierzchni cylindrycznych
Obróbka otworów na tokarce
Przecinanie na tokarce
Toczenie stożków
Obróbka gwintów
Toczenie wałków mimośrodowych
Toczenie kształtowe
Zataczanie
Szlifowanie, dogładzane i docieranie na tokarkach
Radełkowanie

MODUŁ III – Wiercenie, rozwiercanie i pogłębianie (5 godz.)

Wiercenie
Rozwiercanie
Pogłębianie.

MODUŁ IV – Uchwyty obróbcze (10 godz.)

Mocowanie przedmiotów obrabianych na tokarce
Wiadomości ogólne
Zamocowanie w kłach
a.  nakiełki
b.  kły tokarskie
c.  tarcze zabierakowe i zabieraki
d.  specjalne przypadki mocowania przedmiotów w kłach
Mocowanie w uchwytach szczękowych
a.  uchwyty samocentrujące
b.  uchwyty z niezależnym ustawieniem szczęk
c.  uchwyty szczękowe kombinowane
d.  uchwyty szczękowe zmechanizowane
e.  przykłady   specjalnego   mocowania   w   uchwytach   samocentrujących
Tarcze tokarskie
Mocowanie przy użyciu podtrzymki
Uchwyty rozprężne
Trzpienie tokarskie
Trzpienie tokarskie stałe
Trzpienie tokarskie rozprężne
Trzpienie tokarskie z wysuwnymi szczękami

MODUŁ V – Rysunek techniczny maszynowy (20 godz.)

Układ rysunku technicznego

Wymiarowanie
Oznaczanie chropowatości powierzchni
Oznaczanie dokładności kształtu i położenia
Symbole używane na schematach obrabiarek
Wykorzystanie technik CAD/CAM
Proces technologiczny wraz z dokumentacją

MODUŁ VI – Zajęcia na obrabiarkach konwencjonalnych (50 godz.)

 

Wykaz literatury:

T. Dobrzański, Rysunek techniczny zawodowy, PWN, Warszawa 2017

– A. Górecki, Technologia ogólna podstawy technologii mechanicznych, WSiP, Warszawa 2020

– W. Brodowicz, Skrawanie i narzędzia, WSiP, Warszawa 1975

– L. Bożenko, Maszynoznawstwo dla szkoły zasadniczej, WSiP, Warszawa 1998

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz. 1632).