CELE:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac tokarskich. Oferowany kurs w pełni przygotowuje do samodzielnego podjęcia pracy w zawodzie Tokarza.

ADRESACI: 

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć uprawnienia operatora tokarki, bądź po prostu mieć możliwość podjęcia pracy w zawodzie tokarza, Szkolenie zostało tak opracowane, aby kursant zdobył umiejętności pożądane na rynku pracy. Jeśli jesteś zainteresowany zmianą pracy i chcesz zostać operatorem, lub też chciałbyś rozwinąć swoje umiejętności w zawodzie tokarza skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej.

Szkolenie dedykujemy w szczególności:

 • firmom i instytucjom posiadającym potrzebę rozwoju pracowników produkcyjnych,
 • osobom zainteresowanym obsługą tokarek konwencjonalnych,
 • osobom zainteresowanym uzupełnieniem wiedzy z zakresu obróbki
  skrawaniem,
 • osób potrzebującym przekwalifikowania zawodowego,
 • pracownikom produkcyjnym, operatorom maszyn obróbczych, frezerom, tokarzom oraz kadrze techniczno-inżynieryjnej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Samodzielnie pracuje na obrabiarkach tradycyjnych – tokarki i frezarki
 • Analizuje dokumentację techniczną
 • Prowadzi prawidłowe pomiary warsztatowe

 

Program kursu:

MODUŁ I – Podstawy technologiczne (15 godz.)

Podstawy tokarstwa
Noże tokarskie
Tokarki
Wyposażenie tokarek

MODUŁ II – Toczenie (20 godz.)

Toczenie zewnętrznych powierzchni cylindrycznych
Obróbka otworów na tokarce
Przecinanie na tokarce
Toczenie stożków
Obróbka gwintów
Toczenie wałków mimośrodowych
Toczenie kształtowe
Zataczanie
Szlifowanie, dogładzane i docieranie na tokarkach
Radełkowanie

MODUŁ III – Wiercenie, rozwiercanie i pogłębianie (5 godz.)

Wiercenie
Rozwiercanie
Pogłębianie.

MODUŁ IV – Uchwyty obróbcze (10 godz.)

Mocowanie przedmiotów obrabianych na tokarce
Wiadomości ogólne
Zamocowanie w kłach
a.  nakiełki
b.  kły tokarskie
c.  tarcze zabierakowe i zabieraki
d.  specjalne przypadki mocowania przedmiotów w kłach
Mocowanie w uchwytach szczękowych
a.  uchwyty samocentrujące
b.  uchwyty z niezależnym ustawieniem szczęk
c.  uchwyty szczękowe kombinowane
d.  uchwyty szczękowe zmechanizowane
e.  przykłady   specjalnego   mocowania   w   uchwytach   samocentrujących
Tarcze tokarskie
Mocowanie przy użyciu podtrzymki
Uchwyty rozprężne
Trzpienie tokarskie
Trzpienie tokarskie stałe
Trzpienie tokarskie rozprężne
Trzpienie tokarskie z wysuwnymi szczękami

MODUŁ V – Rysunek techniczny maszynowy (20 godz.)

Układ rysunku technicznego

Wymiarowanie
Oznaczanie chropowatości powierzchni
Oznaczanie dokładności kształtu i położenia
Symbole używane na schematach obrabiarek
Wykorzystanie technik CAD/CAM
Proces technologiczny wraz z dokumentacją

MODUŁ VI – Zajęcia na obrabiarkach konwencjonalnych (50 godz.)

CENA: 2000 zł

LICZBA GODZIN: 120h

 

ZAPEWNIAMY: 

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł