Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • ukończony 18 rok życia;
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa;
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzoną świadectwem lekarskim.

Spawanie metodą MAG( Metal Active Gas) jest procesem spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów lub w osłonie mieszanek gazowych. Sama technika spawania elektrodą topliwa miała swoje początki w przemyśle w latach 50. ubiegłego stulecia. W czasie procesu spawania łuk elektryczny jarzy się między elektrodą a spawanym materiałem, tworząc jeziorko ciekłego metalu, i topi wysuwającą się z uchwytu elektrodowego końcówkę drutu elektrodowego. Rolę elektrody topliwej spełnia drut lity, który jest spoiwem. W czasie spawania łuk stapia materiał podstawowy ze spoiwem tworząc spoinę. W czasie procesu spawania z uchwytu spawalniczego wypływa w sposób ciągły gaz osłonowy zabezpieczający jeziorko ciekłego metalu i końcówkę drutu elektrodowego przed działaniem tlenu i azotu z powietrza atmosferycznego. Najczęściej spotykaną osłonę gazową pełni dwutlenek węgla CO2, mieszkanki gazowe argon (Ar), dwutlenek węgla (CO2), tlen (O2) i inne gazy.

Zastosowania

Obecnie metodę MAG stosuje się we wszystkich gałęziach przemysłu spawalniczego. Najważniejszymi odbiorcami są przemysł ciężki oraz maszynowy, gdzie wytwarza się konstrukcje stalowe, rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe, ale również przemysł obróbki blach cienkich, szczególnie w branży samochodowej, w przemyśle stoczniowym, taboru kolejowego. Metodą MAG spawamy przede wszystkim stale niestopowe, niskostopowe oraz wysokostopowe. Metodą MAG można spawać półautomatycznie i automatycznie, a także zastosować do spawania zrobotyzowanego.

Zalety metody:

 • dobra jakość spoin,
 • duża wydajność,
 • możliwość zrobotyzowania metody,
 • możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości,
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach.

Urządzenia stosowane do spawania MAG

Spawanie metodą MAG najczęściej wykonuje się za pomocą półautomatów spawalniczych, w których posuw drutu odbywa się ręcznie. Sprzęt do spawania MAG składa się zwykle z:

 • źródła zasilającego,
 • podajnika drutu,
 • kabla masy,
 • uchwytu spawalniczego,
 • opcjonalnego systemu chłodzenia cieczowego,
 • butli z gazem ochronnym lub przyłącza do zasilania gazem.

Dzisiejsze urządzenia pozwalają wykorzystywać podczas procesów spawalniczych spawanie synergiczne, spawanie prądem pulsującym i prądem o podwójnej pulsacji.

Program szkolenia

 

Lp. Przedmiot nauczania.
Szkolenie teoretyczne.
Zestaw A.
1 Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego.
2 Urządzenia spawalnicze.
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
4 Bezpieczna praca na hali produkcyjnej.
5 Materiały dodatkowe do spawania.
6 Spawanie w praktyce.
7 Oznaczenie i wymiarowanie spoin.
8 Metody przygotowania złączy do spawania.
9 Kwalifikowanie spawaczy.
Zestaw SMAG
1 Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG.
2 Materiały dodatkowe do spawania.
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
4 Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry.
Szkolenie praktyczne.
1 Instruktaż wstępny.
2 Ćwiczenia: 14 ćwiczeń.

 

Uzyskane uprawnienia:

 • Książka Spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.