Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • ukończony 18 rok życia;
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa;
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzoną świadectwem lekarskim.

Spawanie metodą MIG 131 (Metal Inert Gas) jest procesem spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych chemicznie. Sama technika spawania elektrodą topliwą miała swoje początki w przemyśle w latach 50. ubiegłego stulecia. W czasie procesu spawania łuk elektryczny jarzy się między elektrodą a spawanym materiałem, tworząc jeziorko ciekłego metalu, i topi wysuwającą się z uchwytu elektrodowego końcówkę drutu elektrodowego. Rolę elektrody topliwej spełnia drut lity, który jest spoiwem. W czasie spawania łuk stapia materiał podstawowy ze spoiwem tworząc spoinę. W czasie procesu spawania z uchwytu spawalniczego wypływa w sposób ciągły gaz osłonowy zabezpieczający jeziorko ciekłego metalu i końcówkę drutu elektrodowego przed działaniem tlenu i azotu z powietrza atmosferycznego. Najczęściej spotykaną osłonę gazową pełni argon (Ar), hel ( He) oraz mieszkanki gazowe argonu (Ar) z helem (He).

Zastosowanie procesu spawania metodą MIG 131

Obecnie metodę MIG stosuje się we wszystkich gałęziach przemysłu spawalniczego. Najważniejszymi odbiorcami są: przemysł ciężki oraz maszynowy, samochodowy i przemysł taboru kolejowego. Metodą MIG spawamy przede wszystkim stale, aluminium i stopy aluminium, miedź i stopy miedzi, magnez i stopy magnezu. Metodą MIG można spawać półautomatycznie i automatycznie, stosuje się ją również do spawania zrobotyzowanego.

Zalety spawania metodą MIG 131:

 • dobra jakość spoin;
 • duża wydajność;
 • możliwość zrobotyzowania metody;
 • możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości;
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach.

Urządzenia stosowane do spawania metodą MIG 131

Spawanie metodą MIG najczęściej wykonuje się za pomocą półautomatów spawalniczych, w których posuw drutu odbywa się ręcznie. Sprzęt do spawania MIG składa się zwykle z:

 • źródła zasilającego
 • podajnika drutu
 • kabla masy
 • uchwytu spawalniczego
 • opcjonalnego systemu chłodzenia cieczowego
 • butli z gazem ochronnym lub przyłącza do zasilania gazem.

Dzisiejsze urządzenia pozwalają wykorzystywać podczas procesów spawalniczych spawanie synergiczne, spawanie prądem pulsującym i prądem o podwójnej pulsacji.

Program szkolenia metodą MIG 131

 

Lp. Przedmiot nauczania.
Szkolenie teoretyczne.
Zestaw A.
1 Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego.
2 Urządzenia spawalnicze.
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
4 Bezpieczna praca na hali produkcyjnej.
5 Materiały dodatkowe do spawania.
6 Spawanie w praktyce.
7 Oznaczenie i wymiarowanie spoin.
8 Metody przygotowania złączy do spawania.
9 Kwalifikowanie spawaczy.
Zestaw SMIG.
1 Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MIG.
2 Materiały dodatkowe do spawania.
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
4 Charakterystyka spawania MIG oraz typowe parametry.
Zestaw Al.
1 Aluminium i jego stopy, procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa pracy.
2 Spawalność i technika spawania.
3 Materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów.
4 Złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcanie.
Szkolenie praktyczne.
1 Instruktaż wstępny.
2 Ćwiczenia: 14 ćwiczeń.

Uzyskane uprawnienia:

 • Książka Spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.