Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • ukończony 18 rok życia;
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa;
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzoną świadectwem lekarskim.

Spawanie metodą TIG ( Tungsten Inert Gas) jest procesem spawania łukowego elektrodą nietopliwą – wolframową – w osłonie gazów obojętnych. Sama technika spawania elektrodą topliwą miała swoje początki w przemyśle w latach 40. ubiegłego stulecia.

W czasie procesu spawania łuk elektryczny jarzy się między elektrodą nietopliwą posadowioną w uchwycie i elementami spawanymi. Elektroda nietopliwa jest jednym z biegunów łuku elektrycznego, drugim biegunem jest materiał spawany. Samo określenie „elektroda nietopliwa” jest przyjęte zwyczajowo, gdyż w procesie spawania elektrody stopniowo wyparowują. Ubytki elektrod nietopliwych są niewielkie, a materiał z tych elektrod nie tworzy spoiny. W czasie procesów spawania metodą TIG w osłonie gazów koniec elektrody wolframowej, strefa jarzenia łuku i dodawane spoiwo są otoczone gazem osłonowym. Gaz osłonowy dostarczany jest w sposób ciągły do strefy jarzenia łuku, zabezpieczając jeziorko ciekłego metalu, końcówkę elektrody wolframowej przed działaniem tlenu i azotu z powietrza atmosferycznego. Osłonę gazową w spawaniu metodą TIG pełni przede wszystkim argon (Ar), ale dodaje się również inne gazy, hel ( He) oraz wodór (H).

Zastosowanie

Spawania metodą TIG ma szerokie zastosowanie pomimo wysokich kosztów stosowanych gazów osłonowych i niższej wydajności samego procesu spawania. Dzięki wysokiej jakości złączy spawanych znalazła ona zastosowanie przy spawaniu odpowiedzialnych konstrukcji ze stali nisko- i wysokostopowych. Wykorzystuje się ją do spawania m.in. takich materiałów, jak: miedź i stopy miedzi, aluminium i stopy aluminiowe, magnez i stopy magnezowe. Spawanie TIG jest wykorzystywane między innymi do spawania rurociągów, rur, jest także stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak lotnictwo, kosmonautyka oraz przetwórstwo cienkich blach, gdzie spawane są specjalne materiały, takie jak tytan. Metoda TIG jest odpowiednia zarówno do spawania ręcznego, jak i zmechanizowanego oraz przy użyciu robotów spawalniczych.

Zalety metody:

 • łatwość obserwacji strefy spawania umożliwiająca prawidłowe kształtowanie spoin;
 • tworzenie się małej ilości żużla, a co za tym idzie mała pracochłonność przy jego usuwaniu;
 • dobra jakość połączeń z zachowaniem stosunkowo dużej wydajności procesu spawania.

Urządzenia stosowane do spawania TIG

Podczas procesu spawania metodą TIG wykorzystuje się najczęściej zasilacze tyrystorowe lub inwertorowe. Zasilacze są wyposażone we wszystkie zespoły pełniące funkcje pomocnicze montowane we wspólnej obudowie. W metodzie TIG rozróżniamy dwa rodzaje prądu spawania AC i DC. Same źródła zasilające TIG mogą być odpowiednie dla obu rodzajów prądu (AC/ DC) bądź dla prądu stałego.

Sprzęt do spawania TIG składa się zwykle z:

 • źródła prądu spawania;
 • szafkę z aparaturą kontrolno-pomiarową i sterowniczą;
 • kabla masy;
 • uchwytu spawalniczego;
 • opcjonalnego systemu chłodzenia cieczowego;
 • butli z gazem ochronnym lub przyłącza do zasilania gazem.

Podajnik drutu jest zbędny, ponieważ materiał dodatkowy jest podawany ręcznie.

Dzisiejsze urządzenia pozwalają wykorzystywać podczas procesów spawalniczych również spawanie prądem pulsującym.

Program szkolenia

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG

Lp. Przedmiot nauczania
Szkolenie teoretyczne
Zestaw A
1 Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
2 Urządzenia spawalnicze
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy
4 Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
5 Materiały dodatkowe do spawania
6 Spawanie w praktyce
7 Oznaczenie i wymiarowanie spoin
8 Metody przygotowania złączy do spawania
9 Kwalifikowanie spawaczy
Zestaw STIG
1 Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG
2 Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szkolenie praktyczne
1 Instruktaż wstępny
2 Ćwiczenia: 12 ćwiczeń

 

Uzyskane uprawnienia:

 • Książka Spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.