CELE:

Rozszerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej, oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób.
ADRESACI:

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób, które są zainteresowane zdrowym odżywianiem i chcą związać swą przyszłość zawodową z dietetyką.

Warunek! Aby zostać uczestnikiem szkolenia zaawansowanego i móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego umiejętności w zakresie dietetyki, należy mieć skończony kurs dietetyki o zakresie podstawowym organizowany przez Szkołę College Medyczny lub też inna placówkę. Ewentualnie ukończone studia pierwszego stopnia z zakresu technologii żywienia.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent kursu zaawansowanego wie:

jak jest zbudowany i jak działa organizm ludzki;
jak modyfikować dietę w zależności od stanu zdrowia i indywidualnie dostosowywać ją do preferencji pacjenta i jego możliwości finansowych;
jak oceniać wybrane parametry ciała BMI, WHR, udział tkanki tłuszczowej;
jak obliczyć zapotrzebowanie energetyczne organizmu PPM, CPM i określić wielkość deficytu energetycznego niezbędnego do ułożenia prawidłowej diety odchudzającej (bez efektu jo-jo);
jak wybrane czynniki psychiczne wpływają na powstawanie otyłości i chorób metabolicznych;
jak efektywnie prowadzić rozmowę z pacjentem;
jak dobierać indywidualny program treningowy w zależności od stanu zdrowia, wieku.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE TAKIE ZAGADNIENIA, JAK: 

1. Charakterystyka funkcji narządów organizmu człowieka:

 • Budowa układu krwionośnego i limfatycznego.
 • Budowa układu oddechowego.
 • Budowa układu ruchowego.
 • Budowa układu nerwowego i mózgu.
 • Budowa narządów zmysłu.
 • Budowa układu płciowego i wydalniczego.

2. Określenie stanu odżywienia człowieka:

 • Ocena stanu odżywienia.
 • Badania antropometryczne.
 • Ocena sposobu żywienia.
 • Wykorzystywanie technik komputerowych do tworzenia i oceny jadłospisów.

3. Zalecenia dietetyczne w rożnych stanach chorobowych:

 • Żywienie dietetyczne. Klasyfikacja diet wg PAN.
 • Niepożądana reakcja organizmu na pożywienie. Alergia pokarmowa, pseudoalergia, nietolerancja pokarmowa.
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów.
 • Osteoporoza.
 • Choroba refluksowa przełyku.
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka i choroba wrzodowa.
 • Zespół jelita drażliwego.
 • Choroba uchyłkowa jelit. Zaparcia.
 • Przewlekłe zapalenie trzustki.
 • Wodobrzusze – następstwo marskości wątroby.
 • Przewlekła niewydolność nerek.
 • Zmęczenie. Depresja.
 • Zapobieganie przerostowi prostaty poprzez odpowiednią dietę. Impotencja.
 • Cukrzyca typu I i II.

4. Jak efektywnie schudnąć – tworzenie indywidualnego programu odchudzającego:

 • Otyłość i nadwaga jako główne zagrożenia dla zdrowia człowieka.
 • Żywienie w diecie ubogoenergetycznej. Produkty zalecane i przeciwwskazane.
 • Dobór produktów i potraw w diecie ubogoenergetycznej.
 • Przykłady posiłków w diecie ubogoenergetycznej.
 • Diety niezbilansowane.

5. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich:

 • Podstawowa terminologia psychologiczna.
 • Typy osobowości.
 • Style komunikowania się. Techniki komunikacji werbalnej i formy komunikacji niewerbalnej.
 • Charakterystyka potrzeb człowieka.
 • Psychologiczne i społeczne uwarunkowania kontaktu z pacjentem.
 • Zasady prowadzenia dyskusji i negocjacji.

6. Wysiłek fizyczny we wspomaganiu dietoterapii:

 • Aktywność fizyczna a funkcjonowanie organizmu.
 • Wysiłek fizyczny a masa ciała.
 • Przeciwwskazania do wysiłku fizycznego.
 • Rodzaje wysiłków fizycznych.
 • Zasady doboru ćwiczeń do treningu indywidualnego z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych.
 • Przygotowanie do aktywności fizycznej (dieta, odzież, czynniki środowiskowe i psychospołeczne).
 • Zasady budowania indywidualnego programu treningu odchudzającego.

7. Elementy psychodietetyki:

 • Czym zajmuje się psychodietetyka?
 • Biologiczne, społeczne i kulturowe funkcje jedzenia.
 • Rodzaje zaburzeń w stylu odżywiania skutkujące otyłością.
 • Psychologiczne konsekwencje otyłości.
 • Zmiany psychologiczne wywołane stosowaniem diety i metody wsparcia psychologicznego.
 • Praktyczne wskazówki do pracy z pacjentem otyłym.

CENA: 900 zł

ILOŚĆ GODZIN: 40 godzin

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.