Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób, które są zainteresowane zdrowym odżywianiem i chcą związać swą przyszłość zawodową z dietetyką. Aby zostać uczestnikiem szkolenia zaawansowanego i móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego umiejętności w zakresie dietetyki, należy mieć skończony kurs dietetyki o zakresie podstawowym, organizowany przez Szkołę College Medyczny lub też inna placówkę. Ewentualnie ukończone studia pierwszego stopnia z zakresu technologii żywienia.

Cena: 900 zł

Czas trwania kursu: 40 godzin

Absolwent kursu zaawansowanego:
Wie:

jak jest zbudowany i jak działa organizm ludzki
jak modyfikować dietę w zależności od stanu zdrowia i indywidualnie dostosowywać ją do preferencji pacjenta i jego możliwości finansowych
jak oceniać wybrane parametry ciała BMI, WHR, udział tkanki tłuszczowej
jak obliczyć zapotrzebowanie energetyczne organizmu PPM, CPM i określić wielkość deficytu energetycznego niezbędnego do ułożenia prawidłowej diety odchudzającej (bez efektu jo-jo)
jak wybrane czynniki psychiczne wpływają na powstawanie otyłości i chorób metabolicznych
jak efektywnie prowadzić rozmowę z pacjentem
jak dobierać indywidualny program treningowy w zależności od stanu zdrowia, wieku

Program szkolenia

Cały kurs trwa 40 godzin zegarowych i obejmuje następujące zagadnienia:

1. Charakterystyka funkcji narządów organizmu człowieka:

 • Budowa układu krwionośnego i limfatycznego
 • Budowa układu oddechowego
 • Budowa układu ruchowego
 • Budowa układu nerwowego i mózgu
 • Budowa narządów zmysłu
 • Budowa układu płciowego i wydalniczego

2. Określenie stanu odżywienia człowieka:

 • Ocena stanu odżywienia. Badania antropometryczne
 • Ocena sposobu żywienia
 • Wykorzystywanie technik komputerowych do tworzenia i oceny jadłospisów

3. Zalecenia dietetyczne w rożnych stanach chorobowych:

 • Żywienie dietetyczne. Klasyfikacja diet wg PAN
 • Niepożądana reakcja organizmu na pożywienie. Alergia pokarmowa, pseudoalergia, nietolerancja pokarmowa
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Osteoporoza
 • Choroba refluksowa przełyku
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka i choroba wrzodowa
 • Zespół jelita drażliwego
 • Choroba uchyłkowa jelit. Zaparcia
 • Przewlekłe zapalenie trzustki
 • Wodobrzusze – następstwo marskości wątroby
 • Przewlekła niewydolność nerek
 • Zmęczenie. Depresja
 • Zapobieganie przerostowi prostaty poprzez odpowiednią dietę. Impotencja
 • Cukrzyca typu I i II

4. Jak efektywnie schudnąć – tworzenie indywidualnego programu odchudzającego:

 • Otyłość i nadwaga jako główne zagrożenia dla zdrowia człowieka
 • Żywienie w diecie ubogoenergetycznej. Produkty zalecane i przeciwwskazane
 • Dobór produktów i potraw w diecie ubogoenergetycznej
 • Przykłady posiłków w diecie ubogoenergetycznej
 • Diety niezbilansowane

5. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich:

 • Podstawowa terminologia psychologiczna
 • Typy osobowości
 • Style komunikowania się. Techniki komunikacji werbalnej i formy komunikacji niewerbalnej
 • Charakterystyka potrzeb człowieka
 • Psychologiczne i społeczne uwarunkowania kontaktu z pacjentem
 • Zasady prowadzenia dyskusji i negocjacji

6. Wysiłek fizyczny we wspomaganiu dietoterapii:

 • Aktywność fizyczna a funkcjonowanie organizmu
 • Wysiłek fizyczny a masa ciała
 • Przeciwwskazania do wysiłku fizycznego
 • Rodzaje wysiłków fizycznych
 • Zasady doboru ćwiczeń do treningu indywidualnego z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych
 • Przygotowanie do aktywności fizycznej (dieta, odzież, czynniki środowiskowe i psychospołeczne)
 • Zasady budowania indywidualnego programu treningu odchudzającego

7. Elementy psychodietetyki

 • Czym zajmuje się psychodietetyka?
 • Biologiczne, społeczne i kulturowe funkcje jedzenia
 • Rodzaje zaburzeń w stylu odżywiania skutkujące otyłością
 • Psychologiczne konsekwencje otyłości
 • Zmiany psychologiczne wywołane stosowaniem diety i metody wsparcia psychologicznego
 • Praktyczne wskazówki do pracy z pacjentem otyłym