Kurs mający na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego w zakresie żywienia człowieka w wybranych jednostkach chorobowych.

Zakres wiedzy:

Zjazd I

1. Klasyfikacja i charakterystyka diet szpitalnych.

2. Praktyczne wdrażanie klasyfikacji diet zalecanej przez Instytut Żywności i Żywienia.

3. Żywienie człowieka chorego:

a) żywienie w schorzeniach układu pokarmowego:
– choroby jamy ustnej i przełyku,
– choroba refluksowa,
– ostry i przewlekły nieżyt żołądka,
– choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
– ostry i przewlekły nieżyt jelit,
– zaparcie nawykowe,
– wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
– choroba Leśniowskiego i Crohna,
– zespół nadwrażliwości jelita grubego,
– choroby miąższu wątroby,
– ostre i przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych,
– kamica żółciowa,
– ostre i przewlekłe zapalenie trzustki,
b) żywienie po zabiegach chirurgicznych,
c) żywienie w schorzeniach układu moczowego:
– zapalenie kłębuszków nerkowych,
– przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek,
– ostra i przewlekła niewydolność nerek,
– żywienie pacjentów dializowanych,
– nefropatia cukrzycowa,
– odmiedniczkowe zapalenie nerek,
– kamica nerkowa ( szczawianowo-wapniowa, fosforanowo-wapniowa, moczanowa, fosforanowo-magnezowo-amonowa, cystynowa, ksantynowa),
d) żywienie w chorobach metabolicznych:
– cukrzyca,
– otyłość,
– niedożywienie,
– dna moczanowa,
– hiperlipidemie,
e) żywienie w schorzeniach układu krążenia:
– nadciśnienie tętnicze,
– choroba niedokrwienna serca,
– żywienie po zawale mięśnia sercowego,
– miażdżyca,
– profilaktyka chorób układu krążenia,
f) żywienie w chorobach neurologicznych:
– udar mózgu,
– Parkinson,
g) żywienie w chorobach nowotworowych,
h) żywienie w zakażeniach i zatruciach pokarmowych.

Zjazd II

Żywienie dzieci zdrowych i chorych.
a) Charakterystyka różnych grup wiekowych.
b) Charakterystyka okresu noworodkowego i niemowlęcego.
c) Żywienie niemowląt naturalne, mieszane i sztuczne.
d) Żywienie noworodków z małą masą urodzeniową.
e) Żywienie wcześniaków.
f) Postępowanie żywieniowe w przypadku pojawiających się wymiotów.
g) Żywienie w refluksie żołądkowo-przełykowym.
h) Żywienie w przypadku braku łaknienia.
i) Zaburzenia w odżywianiu – żywienie w zaparciach i biegunkach (ostra, przewlekła, nieswoista i chlorkowa).
j) Żywienie w celiakii (choroba trzewna).
k) Żywienie w mukowiscydozie.
l) Żywienie w nietolerancji pokarmowej.
m) Diety eliminacyjne – preparaty mlekozastępcze.
n) Żywienie w fenyloketonurii.
o) Żywienie w krzywicy.
p) Żywienie w tężyczce.
q) Żywienie w cukrzycy wieku rozwojowego.
r) Żywienie w otyłości.
s) Żywienie w wirusowym zapaleniu wątroby.
t) Żywienie w alergiach pokarmowych.
u) Dieta ketogenna.

Kurs kierowany do personelu medycznego !

Czas trwania kursu: 6 dni po 10 godzin lekcyjnych. Realizowane w systemie weekendowym.

Cena szkolenia:

999 zł – rejestracja najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia (liczy się data wpływu na konto).
1100 zł – rejestracja późniejsza niż 5 dni przed terminem szkolenia (liczy się data wpływu na konto).
Co gwarantujemy?

Komplet materiałów dydaktycznych:
– uzupełnienie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego,
– zaświadczenie MEN,
– certyfikat ukończenia kursu w języku polskim (certyfikat w języku angielskim za dopłatą 19 zł).

Wymagane dokumenty:

kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu,
dyplom ukończenia studiów na kierunkach medycznych,
wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie szkoły College Medyczny).
KOMPLET dokumentów należy dostarczyć na pierwsze zajęcia!

Dodatkowe informacje:

Za rejestrację uznaje się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłatę kwoty 300 zł zaliczki lub pełnej opłaty za szkolenie.
Szkolenie odbywa się w przypadku zarejestrowania minimum 4 osób.
W przypadku zmiany terminu lub odwołania szkolenia, zapisani uczestnicy zostają poinformowani drogą telefoniczną, a wcześniej pobrana opłata zostaje automatycznie zwrócona lub przekierowana na nowy termin szkolenia.
Płatność ratalna jest możliwa na podstawie ustaleń indywidualnych.
Osobom chętnym wystawiamy rachunki za udział w kursie.
Liczba miejsc jest ograniczona.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.