Kurs mający na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego w zakresie żywienia człowieka w wybranych jednostkach chorobowych.

Zakres wiedzy:

Zjazd I

– klasyfikacja i charakterystyka diet szpitalnych

– praktyczne wdrażanie klasyfikacji diet zalecanej przez Instytut Żywności i Żywienia

– żywienie człowieka chorego:

żywienie w schorzeniach układu pokarmowego
a)choroby jamy ustnej i przełyku,
1.b)choroba refluksowa
b)ostry i przewlekły nieżyt żołądka
c)choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
d)ostry i przewlekły nieżyt jelit
e)zaparcie nawykowe
f)wrzodziejące zapalenie jelita grubego
g)choroba Leśniowskiego i Crohna
h)zespół nadwrażliwości jelita grubego
i)choroby miąższu wątroby
j)Ostre i przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
k)kamica żółciowa
l)ostre i przewlekłe zapalenie trzustki
żywienie po zabiegach chirurgicznych
żywienie w schorzeniach układu moczowego:
a)Zapalenie kłębuszków nerkowych
b)Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek
c)Ostra i przewlekła niewydolność nerek
d)Żywienie pacjentów dializowanych
e)Nefropatia cukrzycowa
f)Odmiedniczkowe zapalenie nerek
g)Kamica nerkowa ( szczawianowo- wapniowa, fosforanowo- wapniowa, moczanowa, fosforanowo- magnezowo- amonowa, cystynowa, ksantynowa)
Żywienie w chorobach metabolicznych
a)Cukrzyca
b)Otyłość
c)Niedożywienie
d)Dna moczanowa
e)Hiperlipidemie
Żywienie w schorzeniach układu krążenia
a)Nadciśnienie tętnicze
b)Choroba niedokrwienna serca
c)Żywienie po zawale mięśnia sercowego
d)Miażdżyca
e)Profilaktyka chorób układu krążenia
Żywienie w chorobach neurologicznych
a)Udar mózgu
b)Parkinson
Żywienie w chorobach nowotworowych
Żywienie w zakażeniach i zatruciach pokarmowych
Zjazd II

Żywienie dzieci zdrowych i chorych
a)Charakterystyka różnych grup wiekowych
b)Charakterystyka okresu noworodkowego i niemowlęcego
c)Żywienie niemowląt naturalne, mieszane i sztuczne
d)Żywienie noworodków z małą masą urodzeniową
e)Żywienie wcześniaków
f)Postępowanie żywieniowe w przypadku pojawiających się wymiotów
g)Żywienie w refluksie żołądkowo- przełykowym
h)Żywienie w przypadku braku łaknienia
i)Zaburzenia w odżywianiu- żywienie w zaparciach i biegunkach (ostra, przewlekła, nieswoista i chlorkowa)
j)Żywienie w celiakii (choroba trzewna)
k)Żywienie w mukowiscydozie
l)Żywienie w nietolerancji pokarmowej
m)Diety eliminacyjne- preparaty mlekozastępcze
n)Żywienie w fenyloketonurii
o)Żywienie w krzywicy
p)Żywienie w tężyczce
q)Żywienie w cukrzycy wieku rozwojowego
r)Żywienie w otyłości
s)Żywienie w wirusowym zapaleniu wątroby
t)Żywienie w alergiach pokarmowych
u)Dieta ketogenna
Kurs kierowany do personelu medycznego !

Czas trwania kursu: 6 dni po 10 godzin lekcyjnych realizowane w systemie weekendowym.

Cena szkolenia:

999 zł – rejestracja najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia (liczy się data wpływu na konto).
1100 zł – rejestracja późniejsza niż 5 dni przed terminem szkolenia (liczy się data wpływu na konto).
Co gwarantujemy?

komplet materiałów dydaktycznych
uzupełnienie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego
zaświadczenie MEN
certyfikat ukończenia kursu w języku polskim (certyfikat w języku angielskim za dopłatą 19 zł).
Wymagane dokumenty:

kserokopię potwierdzenia dokonania przelewu,
dyplom ukończenia studiów na kierunkach medycznych,
wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy ( do wypełnienia w sekretariacie szkoły College Medyczny)
KOMPLET dokumentów należy dostarczyć na pierwsze zajęcia!!!
Dodatkowe informacje:

Za rejestrację uznaje się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłatę kwoty 300zł zaliczki lub pełnej opłaty za szkolenie.
Szkolenie odbywa się w przypadku zarejestrowania minimum 4 osób.
W przypadku zmiany terminu lub odwołania szkolenia, zapisani uczestnicy zostają poinformowani drogą telefoniczną, a wcześniej pobrana opłata zostaje automatycznie zwrócona lub przekierowana na nowy termin szkolenia.
Płatność ratalna jest możliwa na podstawie ustaleń indywidualnych.
Osobom chętnym wystawiamy rachunki za udział w kursie.
Liczba miejsc jest ograniczona.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.