CELE:

Przekazanie kursantom głębokiej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, która ma zastosowanie w animacji czasu  wolnego. Praktyczny charakter szkolenia przejawia się w tym, że uczestnicy biorą udział w tańcach, grach, zabawach i formach animacyjnych przygotowanych specjalnie dla osób niepełnosprawnych (w różnym zakresie) i starszych. Szkolenie to kompleksowo przygotowuje do pracy w animacji osób starszych. Daje solidne fundamenty niezbędnej wiedzy. Stanowi bogatą bazę pomysłów na zajęcia z seniorami. Te z kolei są prowadzone w oparciu o empatię, współdziałanie i komunikację nieantagonizującą.

ADRESACI: 

Kurs powstał z myślą o osobach starszych posiadających wszelakie schorzenia i jest skierowany właśnie do nich.

PROGRAM:

  1. Wprowadzenie i prezentacja trenera
  2. Animacja czasu wolnego – krótki wstęp do tematyki
  3. Podstawy gerontologii i psychologii osób starszych
  4. Zajęcia integracyjne, grupowe, oraz muzyczne dla osób starszych
  5. Prewentologia demencji w praktyce
  6. Podstawy pedagogiki specjalnej i psychologia pracy z osobą niepełnosprawną
  7. Gry i zabawy dla osób (z wadami wzroku i słuchu, z niepełnosprawnością ruchową, upośledzonych umysłowo)
  8. Zajęcia muzyczne dla osób niepełnosprawnych
  9. Podstawy zajęć manualnych dla niepełnosprawnych

LICZBA GODZIN: 10h

CENA: 249zł

ZAPEWNIAMY:

-materiały szkoleniowe
-wyposażone sale
-kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.