Polacy to tak zwane “społeczeństwo starzejące się”, więcej jest osób powyżej 55 roku życia w kraju niż osób poniżej 18. Socjologowie twierdzą, że z czasem, coraz większą uwagę będziemy przykładać do organizowania czasu wolnego osobom niepełnosprawnym i starszym. Tę tendencję zresztą widać wyraźnie już dziś. Zachęcamy do nabycia kompetencji animatora osoby niepełnosprawnej i starszej!

Naszym celem jest przekazanie kursantom głębokiej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, która ma zastosowanie w animacji czasu wolnego. Praktyczny charakter szkolenia przejawia się w tym, że uczestnicy biorą udział w tańcach, grach, zabawach i formach animacyjnych przygotowanych specjalnie dla osób niepełnosprawnych (w różnym zakresie) i starszych. Całość zajęć prowadzona jest w oparciu o empatię, współdziałanie i komunikację nieantagonizującą. Jest to pierwszy tego typu kurs w kraju.

Program:
1. Wprowadzenie i prezentacja Trenera
2. Animacja czasu wolnego – krótki wstęp do tematyki
3. Podstawy gerontologii i psychologii osób starszych
4. Zajęcia integracyjne dla osób starszych
5. Zajęcia muzyczne dla osób starszych
6. Zajęcia grupowe dla osób starszych
7. Prewentologia demencji w praktyce
8. Podstawy pedagogiki specjalnej i psychologia pracy z osobą niepełnosprawną
9. Gry i zabawy dla osób upośledzonych umysłowo
10. Gry i zabawy dla osób z wadami wzroku
11. Gry i zabawy dla osób z wadami słuchu
12. Gry i zabawy dla osób z niepełnosprawnością ruchową
13. Zajęcia muzyczne dla osób niepełnosprawnych
14. Podstawy zajęć manualnych dla niepełnosprawnych

Cena: 190 zł

W cenę wliczone jest:
a) 8 godzin szkoleniowych z doświadczonym Trenerem
b) materiały do szkolenia
c) certyfikat ukończenia szkolenia

Korzyści z ukończenia szkolenia:
– poznasz prawa rządzące zajęciami z osobami niepełnosprawnymi i starszymi;
– otrzymasz gotowe scenariusze zajęć z niepełnosprawnymi i starszymi na każdą okazję;
– zobaczysz wiele przykładów gier i zabaw do zastosowania w integracji (weźmiesz w nich udział);
– zrozumiesz psychologiczne mechanizmy postępowania ludzi podczas gier i zabaw;
– poznasz nowych, kreatywnych ludzi;
– dowiesz się jak budować autorytet i prowadzić zajęcia z grupami;
– poznasz najważniejsze zasady moderacji;
– będziesz mieć szanse na podpisanie umowy z Firmami Animacyjnymi (dla zainteresowanych oferta pracy!).