Cel kształcenia:

Przekazanie kursantom głębokiej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, która ma zastosowanie w animacji czasu wolnego.

Praktyczny charakter szkolenia przejawia się w tym, że uczestnicy biorą udział w tańcach, grach, zabawach i formach animacyjnych przygotowanych specjalnie dla osób niepełnosprawnych (w różnym zakresie) i starszych. Całość zajęć prowadzona jest w oparciu o empatię, współdziałanie i komunikację nieantagonizującą.

 

Program kursu:

 1. Wprowadzenie i prezentacja trenera.
 2. Animacja czasu wolnego – krótki wstęp do tematyki.
 3. Podstawy gerontologii i psychologii osób starszych.
 4. Zajęcia integracyjne dla osób starszych.
 5. Zajęcia muzyczne dla osób starszych.
 6. Zajęcia grupowe dla osób starszych.
 7. Prewentologia demencji w praktyce.
 8. Podstawy pedagogiki specjalnej i psychologia pracy z osobą niepełnosprawną.
 9. Gry i zabawy dla osób upośledzonych umysłowo.
 10. Gry i zabawy dla osób z wadami wzroku.
 11. Gry i zabawy dla osób z wadami słuchu.
 12. Gry i zabawy dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 13. Zajęcia muzyczne dla osób niepełnosprawnych.
 14. Podstawy zajęć manualnych dla niepełnosprawnych.

 

Liczba godzin: 10 h

Cena kursu: 249 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.