Adresaci kursu

Osoby, które mają sprawować bezpośrednią opiekę nad dziećmi w autobusach dowożących uczniów do szkół.

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich posiadających wykształcenie minimum średnie, które mają predyspozycje psycho-fizyczne i zdrowotne do sprawowania opieki nad dziećmi.

 

Cel kształcenia

Przygotowanie uczestników kursu do zapewnienia bezpieczeństwa i sprawowania fachowej opieki nad uczniami w środkach lokomocji podczas dowożenia do szkół.

 

Program kursu

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Bloki tematyczne obejmują:

  • zasady sprawowania opieki i zapewnienie bezpieczeństwa uczniów,
  • sposoby reagowania w sytuacjach trudnych,
  • prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem,
  • przestrzeganie regulaminu.

 

Liczba godzin: 8 h

Cena kursu: 230 zł

 

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyposażone sale,
  • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.