CELE: 

Przygotowanie uczestników do pracy w charakterze opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, a także umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności oraz podstawowej wiedzy o profesjonalnej opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

ADRESACI:

-fizjoterapeuci

-pracownicy socjalni

-pielęgniarki

-lekarze

PROGRAM:

 1. Funkcjonowanie placówek opiekuńczych.
 2. Zasady prawne opieki społecznej.
 3. Zawód opiekuna – charakterystyka, specyfika pracy.
 4. Rola i zadania opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, formy opieki i pomocy ludziom starszym i chorym.
 5. Anatomia z fizjologią.
 6. Pomoc w czasie choroby i rekonwalescencji. Proces starzenia się organizmu człowieka.
 7. Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby. Psychologia osób starszych i chorych.
 8. Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów.
 9. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia.
 10. Rehabilitacja geriatryczna dla osób z ograniczeniami sprawności, charakterystycznymi dla wieku starszego.
 11. Aktywizacja i rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych.
 12. Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji.
 13. Problemy opieki osób niepełnosprawnych.
 14. Wybrane zagadnienia farmakoterapii.
 15. Dietetyka i zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.
 16. Budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną.
 17. Przepisy bhp w pracy opiekuna.

LICZBA GODZIN: 16 h

CENA: 2400 zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.