CELE:

 • przygotowanie praktyczne i teoretyczne w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi;
 • przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie opieki nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi, a także osobami starszymi. 

ADRESACI:

 • wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i mają predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu osób starszych i niepełnosprawnych
 • osoby pracujące z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi chcące podnieść swoje kwalifikacje

 PROGRAM:

 1. Zajęcia organizacyjne: poznanie placówki, wyposażenia, sprzętu, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona ppoż., ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja.
 2. Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna.
 3. Anatomia z fizjologią.
 4. Proces starzenia się organizmu człowieka.
 5. Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby.
 6. Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów.
 7. Problemy opieki chorych niepełnosprawnych.
 8. Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku.
 9. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia.
 10. Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji.
 11. Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci.
 12. Pierwsza pomoc w geriatrii.
 13. Wybrane zagadnienia farmakoterapii.
 14. Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.

LICZBA GODZIN: 60 h

CENA: 650 zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.