Cel kształcenia:

 • przygotowanie praktyczne i teoretyczne w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi
 • przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie opieki nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi, a także osobami starszymi.

 

Program kursu:

 1. Zajęcia organizacyjne poznanie placówki, wyposażenia, sprzętu,zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona p.poż., ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja
 2. Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna
 3. Anatomia z fizjologią
 4. Proces starzenia się organizmu człowieka
 5. 5.Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby
 6. 6.Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów
 7. Problemy opieki chorych niepełnosprawnych
 8. Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku
 9. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia
 10. Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji
 11. Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci
 12. Pierwsza pomoc w geriatrii
 13. Wybrane zagadnienia farmakoterapii
 14. Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych

 

Liczba godzin: 60h

PROMOCJA! Cena kursu: 550 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł