Celem jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pełnienia funkcji opieki środowiskowej, opieki osób starszych.

Czas trwania kursu: 1 miesiąc – 60 h

Koszt: 550 zł PROMOCJA!!!

Ramowe założenia programowe

Funkcjonowanie placówek opiekuńczych

Zasady prawne opieki społecznej

Psychologia osób starszych i chorych

Higiena

Geriatria i gerontologia

Pomoc w czasie choroby i rekonwalescencji

Opieka nad obłożenie chorym

Dietetyka i Żywienie w chorobie

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego Kursu College Medyczny.

Absolwenci Kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu Kursu , na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.