Cel kształcenia:

przygotowanie praktyczne i teoretyczne w zakresie  opieki nad osobami starszymi

 

Program kursu:

 1. Funkcjonowanie placówek opiekuńczych
 2. Zasady prawne opieki społecznej
 3. Psychologia osób starszych i chorych
 4. Higiena
 5. Geriatria i gerontologia
 6. Pomoc w czasie choroby i rekonwalescencji
 7. Opieka nad obłożenie chorym
 8. Dietetyka i Żywienie w chorobie
 9. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Liczba godzin: 60h

Cena: 650 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł