CELE:

Przygotowanie praktyczne i teoretyczne w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

ADRESACI: 

-terapeuci

-opiekunowie

-pracownicy socjalni

-pracownicy administracyjni

 PROGRAM:

 1. Sylwetka zawodowa opiekuna osoby starszej: rola i zadania opiekuna osób i formy opieki.
 2. Fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się.
 3. Choroby wieku podeszłego, obserwacja podopiecznego, pomiar i analiza parametrów.
 4. Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach.
 5. Budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną.
 6. Pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych.
 7. Postępowanie w wybranych problemach zdrowotnych.
 8. Terapia zajęciowa, fizjoterapia, rehabilitacja.
 9. Wybrane zagadnienia farmakoterapii.
 10. Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.

LICZBA GODZIN: 60 h

CENA: 650 zł

 ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.