Cel kształcenia:

przygotowanie praktyczne i teoretyczne w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

 

Program kursu:

 1. Sylwetka zawodowa opiekuna osoby starszej: rola i zadania opiekuna osób i formy opieki.
 2. Fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się.
 3. Choroby wieku podeszłego, obserwacja podopiecznego, pomiar i analiza parametrów.
 4. Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach.
 5. Budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną.
 6. Pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych.
 7. Postępowanie w wybranych problemach zdrowotnych.
 8. Terapia zajęciowa, fizjoterapia, rehabilitacja.
 9. Wybrane zagadnienia farmakoterapii.
 10. Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.

 

Liczba godzin: 60 h

Cena kursu: 650 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.