Adresaci kursu:

Kurs doszkalający przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych edukacją i profilaktyką zdrowotną.

 

Cel kształcenia:

Uzupełnienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie edukacji i profilaktyki zdrowotnej osób po 50 roku życia.

 

Program kursu:

Wykłady i ćwiczenia z zakresu:

 1. aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowia;
 2. profilaktyki układu lokomocyjnego człowieka;
 3. higieny zajęć ruchowych i życia codziennego;
 4. dietetyki osób dojrzałych;
 5. kształtowania koordynacji ruchowej osób dojrzałych;
 6. metodyki prowadzenia psychoruchowej profilaktyki osób dojrzałych;
 7. wybranych form aktywności ruchowej dla osób dojrzałych (w tym m.in. – terenowych marszów na orientację i nordic walking);
 8. gimnastyki wodnej z elementami pływania leczniczego;
 9. technik relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza;
 10. ćwiczeń ruchowych opartych o system hatha jogi.

 

Liczba godzin: 16 h

Cena kursu: 2200 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe;
 • wyposażone sale;
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN);
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł;
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.