Kwalifikacje: Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) tryb stacjonarny.

Zakres kształcenia w zawodzie:

  • Podstawy psychologii
  • Wybrane zagadnienia z socjologii
  • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
  • Organizacja opieki środowiskowej
  • Język migowy
  • Język obcy w pomocy społecznej
  • Opieka i pielęgnacja człowieka
  • Aktywizacja osoby podopiecznej
  • Trening umiejętności społecznych
  • Podstawy przedsiębiorczości

Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy  w: domach opieki społecznej, oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych dom samopomocy, zakładach opiekuńczo-leczniczych, dziennych oddziała psychiatrycznych.