Cel kształcenia:

zaprezentowanie sposobów wykorzystania metod i narzędzi z zakresu różnych form muzykoterapii w pracy z podopiecznymi niepełnosprawnymi intelektualnie, ruchowo i sensorycznie

 

Program szkolenia:

 1. Muzykoterapia – geneza teorii i praktyki.
 2. Metodyka oddziaływań muzykoterapeutycznych:
 • Profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne oraz terapeutyczne funkcje muzykoterapii.
 • Funkcje edukacji, wychowania i terapii przez muzykę – wskazania metodyczne:
 • Metody i formy muzykoterapii – przykładowe ćwiczenia:
 • Muzyka relaksacyjna i muzyka relaksująca – kryteria i zasady doboru utworów do zajęć.
 • Przegląd narzędzi, pomocy i materiałów wykorzystywanych w muzykoterapii.
 • Formy doskonalenia kompetencji i warsztatu pracy muzykoterapeuty.

 

Liczba godzin:  6h

Cena kursu: 130 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł