Szkolenie przeznaczone dla fizjoterapeutów. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w mechanizmy powstawania skoliozy, biomechaniki skoliozy, diagnozowania zaburzeń funkcjonalnych i postępowania fizjoterapeutycznego u osób z postawą skoliotyczną i skoliozą. Ponadto przedstawione zostanie praktycznego wykonywania pozycji hiperkorekcyjnych, rozciągania przykurczonych grup mięśniowo-powięziowych, mobilizacji, derotacji kręgosłupa, asymetrycznego i funkcjonalnego wzmacniania osłabionych mięśni. Na szkoleniu fizjoterapeuta dowie się jak może pracować z osobą z postawą skoliotyczną i z osobą ze skoliozą i jakie ćwiczenia może taka osoba wykonywać sama lub z drugą osobą w domu.

Program szkolenia :
1. Ogólne wiadomości o skoliozach, objawy i przyczyny predysponujące do powstawania skoliozy. Patomechanika skolioz, Test Rissera.
2. Układ mięśniowy i taśmy anatomiczne. Charakterystyczne zaburzenia występujące u osoby ze skoliozą: mechanizm skośno-skrętnego ustawienia powierzchni stawowych w odcinku Th.
3. Rotacje kręgu, torsja kręgu, garb żebrowy i garb piersiowy, asymetryczne ustawienie łopatek, wał lędźwiowy, miednica skręcona, skośna, zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej, środek ciężkości ciała, obciążenia kończyn dolnych podczas stania.
4. Praca ze stopą część.1
5. Praca ze stopą część. 2
6. Wpływ obręczy barkowej, biodrowej i kończyn górnych na kręgosłup. Prezentacja pozycji hiperkorekcyjnych w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej, kifotyzacja kręgosłupa.
7. Badanie i testy diagnostyczne osoby ze skoliozą.
8. Rozluźniani/wydłużanie mięśni.-zajęcia praktyczne
9. Postępowanie fizjoterapeutyczne u osoby ze skoliozą dwułukową, ćwiczenie u osoby ze skoliozą w odcinku szyjnym
10. Mobilizacje kręgosłupa u osoby ze skoliozą.

Czas trwania: 30 godzin
Cena: 1200zl

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

 

Koszt certyfikatu – 100 zł