Program kursu zawiera między innymi takie treści jak:

 • Wprowadzenie, omówienie organizacji kursu, celów kursu.
 • Zasady i historia Metody Bobath.
 • Omówienie doświadczeń własnych uczestników kursu. Omówienie problemów związanych z terapią – niejasności, trudności.
 • Demonstracja pacjenta, omówienie przypadku nr 1 przez uczestnika kursu.
 • Omówienie stanu funkcjonalnego, zasobów, trudności, celów i programu terapii oraz pokaz terapii. Analiza przedstawionego przypadku przez grupę i prowadzącego.
 • Rozwiązywanie problemów z uwzględnieniem zaopatrzenia ortopedycznego.
 • Omówienie problemów związanych z terapią.
 • Pacjent z chorobami neurologicznymi, analiza przypadku nr 1, dobór terapii, praktyka.
 • Rozwiązywanie problemów, diagnoza i dobór terapii w obrębie tułowia.
 • Pacjent z chorobami neurologicznymi, analiza przypadku nr 2 dobór terapii, praktyka.
 • Analiza ruchu.
 • Pacjent z chorobami neurologicznymi, analiza przypadku nr 3, dobór terapii, praktyka.
 • Torowanie chodu.
 • Omówienie zadań dla uczestników egzaminu: pełna analiza pacjenta z chorobami neurologicznymi tj. stan funkcjonalny, zasoby, problemy, cele terapii, kompleksowy plan terapii.

Cena: 3500 zł

Ilość godzin: 50 godzin

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

 

Koszt certyfikatu – 100 zł