Medycyna Ortopedyczna wg dr Cyriax’a

Podstawowym założeniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a jest leczenie wzorca klinicznego. Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie funkcjonalne uzyskujemy kompletną informacje na temat badanego pacjenta. Symptomy i objawy są interpretowane i skatalogowane w formie „wzorców klinicznych”. „Wzorzec kliniczny” jest szczególnym zachowaniem się zaburzeń lub grup zaburzeń. Dla wszystkich obrazów klinicznych metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie.

Kurs składa się z 6 modułów oraz 1 modułu powtórkowo – egzaminacyjnego.

Program kursu:

Moduł 1
1. Bark: anatomia, badanie kliniczne, interpretacja wzorca torebkowego, interpretacja wzorca pozatorebkowego, interpretacja testów oporowych;
2. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa: wprowadzenie, anatomia, wywiad, badanie funkcjonalne, manipulacja, koncepcja oponowa, lokalne znieczulenie nadoponowe, trakcja, profilaktyka;

Moduł 2
1. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa: Powtórka: badanie, manipulacje, badania obrazowe,  zaburzenia nie-dyskogenne, samoleczenie.
2. Staw łokciowy: badanie kliniczne, interpretacja testów pasywnych, interpretacja testów oporowych;
3. Nadgarstek i kciuk: anatomia, badanie kliniczne, cieśń kanału nadgarstka, interpretacja testów pasywnych;
4. Odcinek szyjny kręgosłupa: anatomia, badanie kliniczne, przepuklina dyskowa, manipulacja;
5. Podudzie i stopa: anatomia, badanie kliniczne, interpretacja testów oporowych;

Moduł 3

1. Podudzie i stopa: interpretacja: kostki i dolny staw skokowy, skręcenia kostek;
2. Piersiowy odcinek kręgosłupa;
3. Kolano: anatomia, badanie kliniczne, uszkodzenia więzadeł, interpretacja testów oporowych;
4. Pośladek i biodro;

Moduł 4
1. Szyjny odcinek kręgosłupa; Bark: powtórka, niestabilność, trudne diagnozy, nawroty, uszkodzenia kombinowane, wskazówki, diagnostyka różnicowa: osłabienie
2. Obręcz barkowa;
3. Łokieć – rozwinięcie interpretacji;
4. Nadgarstek, kciuk, ręka – powtórka
Moduł 5

1. Piersiowy odcinek kręgosłupa;
2. Lędźwiowy odcinek kręgosłupa;
3. Staw krzyżowo-biodrowy, kość guziczna i spojenie;
4. Staw skroniowo-żuchwowy;

Moduł 6
1. Kolano – DR: Ból kolana;
2. Podudzie i staw skokowy;
3. Śródstopie, Przodostopie;
4. Ucisk na nerwy kończyny dolnej;
5. Ból psychogenny;

Część 7
Jest to kurs powtórkowo-egzaminacyjny.

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.

 

Cena: 1550 zł za 1 moduł

Ilość godzin: 30 godzin

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

 

Koszt certyfikatu – 100 zł