Cel kształcenia:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej w zakresie muzykoterapii oraz dostarczenie podstawowych zasad pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Uczestnik szkolenia pozna również elementy choreoterapii i chromoterapii. Szkolenie zostało wzbogacone o wybrane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

 

Adresaci kursu:

 • Studenci psychologii i kierunków pedagogicznych,
 • Psycholodzy,
 • Pedagodzy,
 • Nauczyciele,
 • Wychowawcy,
 • Osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury,
 • Pracownicy świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • Pasjonaci pracy z młodzieżą w kierunku rozwoju kreatywności.

 

Program kursu:

 1. Geneza oraz walory i funkcje profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne muzykoterapii.
 2. Określanie indywidualnego poziomu percepcji bodźców dźwiękowych.
 3. Warunki sprzyjające prowadzeniu zajęć z muzykoterapii.
 4. Przegląd środków dydaktycznych, materiałów i literatury.
 5. Muzyka relaksacyjna i muzyka relaksująca – kryteria i zasady doboru utworów do zajęć.
 6. Metody i formy muzykoterapii – zastosowanie muzykoterapii w psychoterapii, socjoterapii, terapii pedagogicznej, logopedii, kinezjologii edukacyjnej, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych sensorycznie itp. – przykładowe ćwiczenia:
 • muzykoterapia wyciszająca i pobudzająca,
 • wybrane metody muzykoterapeutyczne,
 • treningi autogenne,
 • muzyczna pantomima,
 • zabawy i tańce integracyjne,
 • instrumentarium Orff’a,
 • ćwiczenia rytmiczne,
 • granie z akompaniamentem,
 • rozwijanie kreatywności i stymulowanie twórczej ekspresji poprzez muzykoterapię: muzyczne improwizacje, wykonywanie własnych instrumentów muzycznych, ilustrowanie muzyki ruchem, słowem i rysunkiem.
 1. Łączenie muzykoterapii z innymi metodami terapii artystycznej (arteterapia, biblioterapia, choreoterapia, teatroterapia) – przykładowe ćwiczenia.
 2. Zasady tworzenia, cele, formy i struktura autorskich ćwiczeń, konspektów, warsztatów oraz projektów edukacyjnych i edukacyjno-artystycznych wykorzystujących elementy muzykoterapii, dostosowanych do potrzeb i możliwości określonej grupy podopiecznych (dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, upośledzone umysłowo, niedostosowane społecznie, nadpobudliwe, wycofane, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi itp.).

 

Liczba godzin: 40h

Cena kursu: 790 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł